Strefa Bydło

Hodowca Bydła 3/2018

Co przemawia za prowadzeniem opasu mieszańców?

Stanisław Wajda, Ewa Burczyk; Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych,
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


W Polsce pomimo prób zwiększenia stad bydła ras mięsnych, krowy tych ras stanowią tylko około 1% populacji wszystkich hodowanych krów. Wynika z tego, że produkcja kulinarnego mięsa wołowego w kraju musi być oparta głównie na bydle ras mlecznych lub mieszańcach uzyskanych po buhajach ras mięsnych i krowach ras mlecznych.

Co warto wiedzieć o nawożeniu wozami asenizacyjnymi?

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu


Rozróżnia się trzy podstawowe nawozy pochodzenia naturalnego – obornik, gnojowicę i gnojówkę. Z obornikiem mamy do czynienia w sytuacji utrzymania zwierząt w systemie ściołowym i uzyskiwany nawóz jest przede wszystkim mieszaniną ściółki kału i moczu oraz resztek pasz zwierzęcych. Gnojowica z kolei to mieszanina tylko kału, moczu i wody technologicznej – bez ściółki – czyli pochodzi z systemu utrzymania zwierząt w technologii podłóg rusztowych – bezściołowych. Gnojówką natomiast nazywamy tzw. odciek z obornika.

Co może zdyskwalifikować buhaja z użytkowania rozpłodowego?

Alicja Mizera, Marian Kuczaj; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Sztuczna inseminacja przy użyciu kriokonserwowanego nasienia jest obecnie jednym z najlepszych na świecie narzędzi do doskonalenia genetycznego. Cel ten można osiągnąć wówczas, gdy nasienie poddane mrożeniu ma odpowiednią jakość biologiczną, zgodną z ustalonymi standardami. W przypadku produkcji i dystrybucji nasienia najważniejszym jest, aby buhaje używane w programie sztucznej inseminacji były wolne od chorób, spełniały normy jakościowe kwalifikacji nasienia do użycia w rozrodzie i – rzecz jasna, ich nasienie było pobierane, oceniane i konfekcjonowane zgodnie ze standardowymi protokołami produkcji.

Bezrożność bydła uwarunkowana genetycznie

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu


Udomowienie bydła miało miejsce na Bliskim Wschodzie około 8500-9000 lat p.n.e.. Stamtąd przywędrowało ono na obszar Afryki i Europy. Najwcześniejsze doniesienia o bezrogich przodkach dzisiejszych krów pochodzą sprzed 6000 lat p.n.e. z terenów dzisiejszych Niemiec oraz Słowacji. Tekstowe, a zwłaszcza graficzne informacje o obecności bezrogiego bydła dość licznie znajdowano także na terytorium starożytnego Egiptu (ok. 3100 p.n.e. – 30 p.n.e.), choć z drugiej strony podczas prac archeologiczny czaszki genetycznie bezrogiego bydła znajdowane są stosunkowo rzadko.

Schorzenie racic u bydła mlecznego problem w produkcji mleka

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


Choroby kończyn bydła mlecznego są bez wątpienia jedną z najczęstszych przyczyn problemów w uzyskaniu wysokiej wydajności oraz jakości mleka.

Podstawowe parametry biochemiczne w kontrolowaniu zdrowia stada

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Wysokoprodukcyjne fermy bydła często zmagają się z występowaniem problemów zdrowotnych. Pomocne w ocenie stanu zdrowia są przeprowadzane badania kliniczne oraz analizy laboratoryjne. Wśród wielu dostępnych analiz, duże znaczenie w diagnozowaniu chorób mają badania krwi, które często posiadają rozstrzygające znaczenie. Badania krwi składają się z wielu niezależnych analiz. Jednym z dostępnych profili są badania biochemiczne dające informacje o stanie homeostazy organizmu. Wyniki poczynionych analiz pozwalają precyzyjnie ocenić stan organizmu oraz profil ewentualnych zaburzeń.

Ketoza krów mlecznych

Justyna Sokół; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Ketoza krów jest chorobą metaboliczną, na którą są narażone krowy mleczne o wysokiej wydajności. Najczęściej występuje około 100 dnia (3 miesiące) po ocieleniu w tzw. szczycie laktacji, ale może się pojawić w każdym momencie przy niedoborach energii. Występuje dość powszechnie i według różnych badań może pojawić się nawet u 20% krów. Wynika ze zwiększonego zapotrzebowania energetycznego, które pojawia się po porodzie a nie jest pokryte przez zadawane dawki żywieniowe. W grupie ryzyka znajdują się także krowy otłuszczone.

Witaminy rozpuszczalne w wodzie (część 2)

Henryk Maciołek, Monika Białek; SITR Piotrków Tryb.


Witaminy są to związki organiczne niezbędne dla życia, zdrowia oraz rozwoju młodych organizmów, utrzymujące czynności fizjologiczne ustroju zwierzęcego. Omawiając okres noworodkowy cieląt nie sposób pominąć roli witamin i ich znaczenia dla młodego, rozwijającego się organizmu w okresie postnatalnym.

Użytki zielone jak cenne źródło paszy dla bydła

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła
Adam Radkowski; Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


Pasze objętościowe stanowiły i nadal stanowią podstawę dawek pokarmowych w żywieniu przeżuwaczy, dlatego też powinny cechować się wysoką jakością i optymalną zawartością składników pokarmowych. Pasze pochodzące z użytków zielonych mogą być wykorzystywane do bezpośredniego skarmiania (wypas na pastwisku lub skarmianie w oborze) oraz mogą służyć jako surowiec do produkcji pasz konserwowanych takich jak: kiszonki, siano i susz. Aktualnie najbardziej rozpowszechnioną metodą konserwowania zielonek jest kiszenie.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.