Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6-7/2021

HB 6 72021 okl

W numerze:

*Aktualności branżowe: XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. Aktualne problemy w zdrowiu i produkcji bydła mlecznego oraz mięsnego; Rynek mleka – ceny PL; Rynek mleka – ceny UE; Rynek mleka – handel 2019/2020; Rynek mleka – handel I-III 2021; UWM Olsztyn – oferta studiów; Rynek mięsa – ceny PL; Rynek mięsa – ceny UE; Rynek mięsa – handel 2019/2020; Rynek mięsa – handel I-III 2021; Rynek materiałów paszowych.

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online 

 

 1. Pastwiskowe żywienie bydła – korzyści i wady Oliwia Duszyńska-Stolarska
 2. Jakość pasz objętościowych jako czynnik obniżający koszty produkcji mleka Józef Krzyżewski
 3. Technologia Shredlage Barbara Wróbel
 4. Deszczowanie Cezary Podsiadło
 5. Organizacja żywienia podczas upałów Agata Karpowicz
 6. Komfort pobierania paszy u krów w oborze wolnostanowiskowej Andrzej Kaczor
 7. Choroba Tyzzera mało znaną chorobą cieląt Zdzisław Gliński
 8. Od 15 kwietnia 2021 roku Euralis i Caussade razem pod nazwą Lidea Katarzyna Markowska
 9. Bezpieczne przechowywanie obornika Przemysław Marek
 10. Angus – historia i charakterystyka rasy Bartosz Szymik
 11. Warto regularnie ważyć zwierzęta i kontrolować przyrosty masy ciała Monika Kopaczel-Radziulewicz
 12. Mleko specjalnego przeznaczenia, cz. 1 Józef Krzyżewski

Materiał hodowlany*
Skup i ubój bydła*
Byki, jałówki, krowy - ceny skupu netto*

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online

Kup ten numer - 9.50 zł TUTAJ

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator oraz Katalog Firm Paszowych. Raz w roku prezent Kalendarz trójdzielny - 90 zł  TUTAJ

Mleko specjalnego przeznaczenia, cz. 1

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

W okresie ostatnich lat podejmowane są próby produkcji żywności w warunkach ekologicznych, najbardziej zbliżonych do naturalnych, charakteryzującej się, w porównaniu z żywnością wytwarzaną w warunkach tradycyjnych, korzystniejszym wpływem na zdrowie konsumentów. 

Warto regularnie ważyć zwierzęta i kontrolować przyrosty masy ciała

Monika Kopaczel-Radziulewicz

 

Odwiedzając gospodarstwo rolne Urszuli i Piotra Zarembów w miejscowości Krzyczki-Pieniążki, w gminie Nasielsk zauważyliśmy całkiem inne podejście młodych hodowców do prowadzenia gospodarstwa. Z pewnością dlatego, że nie są „przesiąknięci” nawykami poprzednich lat, ponieważ wspólne gospodarstwo prowadzą nieco ponad 2 lata. Wcześniej gospodarstwo należało do rodziców pana Piotra i specjalizowało się w produkcji mleka. Prowadzonej od lat produkcji mleka towarzyszył opas bydła, jako dodatkowa działalność. W pewnym momencie zapadła decyzja o całkowitej likwidacji stada mlecznego i o wyspecjalizowaniu gospodarstwa na produkcję bydła rzeźnego.

Angus – historia i charakterystyka rasy

Bartosz Szymik; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki PIB

Aberdeen angus, lub też w skrócie angus jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej liczebnych ras bydła mięsnego na świecie. O doskonałych cechach tej rasy i jej potencjale aby stać się rasą o zasięgu światowym byli przekonani już jej założyciele. Joseph Givhan, założyciel Stowarzyszenia Hodowców Bydła Rasy Angus w USA, w swojej publikacji na temat historii rasy pisał.: „Oto szlachetna rasa, która nigdy nie umrze, przeznaczona do wzrostu i rozkwitu. Powinna pokryć pastwiska ziemi i na zawsze wzbogacić hodowlę ludzkości.” W tym artykule przedstawiony zostanie zarys historii rasy oraz charakterystyka cech tej jednej z najpopularniejszych ras bydła mięsnego na świecie.

Bezpieczne przechowywanie obornika

Przemysław Marek

 

Nieodłącznym produktem ubocznym w chowie bydła są zwierzęce odchody. Ze względu na rodzaj systemu utrzymania, mogą one przybierać postać gnojowicy lub obornika. Niemniej, niezależnie od ich rodzaju, nawozy naturalne muszą być odpowiednio przechowywane, a następnie zagospodarowane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Katarzyna Markowska

 

Od ponad 80 lat firma Lidea tworzy fundament pod przyszły plon – najlepsze nasiona kukurydzy, rzepaku, słonecznika, soi i innych roślin rolniczych. 15 kwietnia 2021 roku firmy Euralis i Caussade istnieją razem pod nazwą LIDEA. Tego dnia doszło do połączenia doświadczenia i energii, po to aby mógł powstać najlepszy materiał siewny zaprawiony w walce o przetrwanie i gwarantujący sukces. Kolejną wartością połączenia ma być jeszcze lepsza obsługa.

Choroba Tyzzera mało znaną chorobą cieląt

Zdzisław Gliński; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Wśród chorób cieląt rzadko jest diagnozowana choroba Tyzzera. Powodów jest wiele. Po pierwsze, brak charakterystycznych (patognomonicznych) objawów i zmian chorobowych oraz duże podobieństwo objawów z innymi chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi cieląt. Po drugie, trudność w identyfikacji przyczyny choroby jakim jest Clostridium piliforme, który nie daje się izolować na sztucznych podłożach bakteriologicznych stosowanych w laboratoriach. Diagnostyka wymaga nowoczesnych technik biologii molekularnej. Po trzecie, częste nagłe padnięcia zakażonych przez Clostridium piliforme cieląt przy braku jakichkolwiek objawów poprzedzających są mylnie przypisywane innym czynnikom chorobowym aniżeli chorobie Tyzzera. Po czwarte, choroba bardzo rzadko atakuje zdrowe cielęta, chorują bowiem głównie cielęta z osłabionym układem odpornościowym.

Komfort pobierania paszy u krów w oborze wolnostanowiskowej

Andrzej Kaczor; Instytut Zootechniki PIB Kraków/Balice

W oborze wolnostanowiskowej przy żywieniu ad libitum krowa pobiera paszę średnio przez 300 min. (od 200 do 420 min.) w ciągu doby. Ogólny czas pobierania paszy jest podzielony na około 10 okresów, trwających do 30 min. Krowy pobierają paszę przez całą dobę w różnym nasileniu. Największe zainteresowanie paszą wykazują po jej zadaniu, jak również po każdym doju, szczególnie po rannym. Minimum pobierania obserwuje się pomiędzy godz. 2.00 a rozpoczęciem rannego doju.

Organizacja żywienia podczas upałów

Agata Karpowicz; Zakład Hodowli Bydła IZ PIB

 

W Polsce problem upałów i suszy może pojawić się już w maju, lecz sen z powiek hodowcom bydła mlecznego spędzają głównie lipiec i sierpień, ponieważ są to miesiące o najwyższej wilgotności powietrza w ciągu roku. Z uwagi na panujące wówczas wysokie temperatury, dochodzi do intensywnego parowania i znacznej kondensacji wilgoci w powietrzu. Czynniki te utrudniają krowie oddawanie nadmiaru ciepła z powierzchni jej ciała.

Deszczowanie

Cezary Podsiadło; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Od początku działalności rolniczej ludzkość zawsze była zdana na wpływy czynników klimatycznych, takich jak temperatura, nasłonecznienie, wiatry i opady. Szczególnie ten ostatni z wymienionych czynników – opady, odgrywał i odgrywa decydującą rolę w uzyskiwaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.