Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2015

W numerze:

  1. Bezpieczne wykorzystanie mocznika jako substytutu białka Józef Krzyżewski
  2. Preparat mlekozastępcze dla cieląt cz.1 Adam Mirowski
  3. Żywienie krów w okresie przejściowym a ich późniejsza wydajność Angela Schröder, Ainhoa Perojo
  4. Zastosowanie preparatów drożdżowych AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka cz.2 Witold Podkówka
  5. Cenne uboczne produkty przemysłu piwowarskiego Andrzej Bochniak i współpracownicy
  6. Przemieszczenie trawieńca - częsta przypadłość krów po porodzie Wojciech Neja
  7. Separowana gnojowica jako ściółka Michał Boćkowski, Marek Gaworski
  8. Schorzenia racic w aspekcie żywienia bydła Maciej Adamski, Marta Kaliciak
  9. Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego chowu bydła mlecznego Dariusz S. Minakowski, Katarzyna Markowska
  10. Historia, aktualny stan i perspektywy sektorów biopaliw transportowych w Polsce Joanna Stasiak-Panek, Klaudia Staneta, Joanna Kaniewska

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego chowu bydła mlecznego

Dariusz Minakowski, Katarzyna Markowska

 


Ferma krów w Stradunach Adama Pietruszyńskiego, w woj. warmińsko-mazurskim stanowi typowy przykład intensywnego użytkowania bydła mlecznego. Pomimo dużej skali produkcji mleka, które pozyskiwane jest z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, stosuje się optymalizację jego produkcji. Powoduje to m.in. konieczność ograniczania kosztów produkcji mleka oraz prowadzenia systematycznej pracy hodowanej i wprowadzania nowych rozwiązań w produkcji mleka, np. poprzez wdrażanie założeń systemu precyzyjnego chowu bydła mlecznego.

Historia, aktualny stan i perspektywy sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Joanna Stasiak-Panek – ARR, Klaudia Staneta, Joanna Kaniewska

Początki biopaliw transportowych w Polsce sięgają II dekady XX w. Uwarunkowania prawne związane z biopaliwami transportowymi ulegają ciągłym zmianom, szczególnie w ostatniej dekadzie. Dyrektywy 2003/30/EC i 2001/77/EC w 2011 r. zastąpiła Dyrektywa 2009/28/EC. Obecnie trwa implementacja polskiego prawa do tej Dyrektywy, która dodatkowo ulega zmianie. W wyniku szeregu czynników makrootoczenia (głównie zmiana otoczenia prawnego) i otoczenia konkurencyjnego atrakcyjność krajowych sektorów biopaliw transportowych produkowanych z roślin jadalnych (uznanych umownie za 1. generację) ulega zmniejszeniu.

Bezpieczne wykorzystanie mocznika jako substytutu białka

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Stosowanie dodatku mocznika lub innych związków azotowych niebiałkowych, np. soli amonowych, nie jest zagadnieniem nowym. Już ponad 100 lat temu wykazano w badaniach naukowych, że w dawkach pokarmowych dla bydła i owiec dodatkiem mocznika lub innych związków azotowych, takich jak biuret, mleczan amonu, amoniak, siarczan amonu itp., można zastąpić znaczną część naturalnego białka zawartego w paszy.

Tagi:

Schorzenia racic w aspekcie żywienia bydła

Maciej Adamski, Marta Kaliciak
UP Wrocław

 

Schorzenia racic stanowią poważny problem krów mlecznych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mają one wieloczynnikową etiologię. Wśród przyczyn występowania chorób racic wyróżnia się czynniki genetyczne, technologiczne, środowiskowe, a także żywieniowe. Duże znaczenie mają niedobory takich składników pokarmowych jak aminokwasy, składniki mineralne oraz witaminy A, D, E i biotyna. Wpływają one przede wszystkim na proces wytwarzania rogu racicowego. Ponadto negatywny wpływ na stan racic ma skarmianie zwierząt paszami sprzyjającymi zaburzeniom metabolicznym(np. kwasicy) oraz stresowi oksydacyjnemu.

Na stan rogu racicy istotny wpływ ma odpowiedni poziomi różnorodność składników mineralnych. Zaburzenia gospodarki mineralnej organizmu krowy negatywnie wpływają na proces rogotwórczy. Szczególne znaczenie mają niedobory takich pierwiastków jak miedź, cynk, wapń, czy mangan. Zbyt niski poziom wapnia prowadzi do zaburzenia keratynizacji i rogowacenia.

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt część 1

Adam Mirowski

 

Żywienie cieląt ma kluczowy wpływ na ich wzrost i rozwój. Oddziałuje również na późniejsze etapy życia. Co ważne, ma duże znaczenie w aspekcie opłacalności produkcji. W odchowie cieląt mleko pełne często zastępuje się tańszymi preparatami mlekozastępczymi.

Według danych z USA na początku lat 90. ubiegłego wieku preparaty mleko zastępcze stosowano na prawie 60% ferm bydła mlecznego, a w 2007 roku na ponad 70% (Heinrichs i wsp., 1995; USDA, 2007; rys. 1). Zastąpienie mleka preparatami mleko zastępczymi stwarza możliwość obniżenia kosztów. Pierwsza część artykułu dotyczy składu preparatów mlekozastępczych dla cieląt. Opisano zagadnienia związane z białkiem, tłuszczem i węglowodanami.

Cenne uboczne produkty przemysłu piwowarskiego

Andrzej Bochniak i współpracownicy
Prywatna Praktyka Weterynaryjna

 

Gospodarstwa utrzymujące bydło bardzo często borykają się z problemem niedoborów paszowych (zwłaszcza w zakresie pasz objętościowych). Skłania to jednocześnie hodowców do intensywnego poszukiwania tanich, łatwo dostępnych, ale w głównej mierze dobrej jakości materiałów paszowych.

Dobrym pomysłem na zwiększenie dostępnej dla gospodarstwa bazy paszowej jest wykorzystanie ubocznych produktów przemysłu rolno – spożywczego, w tym także tych pochodzących z przemysłu piwowarskiego.

Młóto browarniane źródłem białka

Tagi: ,

Angela Schröder, Ainhoa Perojo

 

Wydajność – bieże się nie tylko z pracy fizycznej i gospodarki paszowej, ale także z zarządzania środowiskiem zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Jednym z wyzwań jest określenie metod umożliwiających obniżenie wpływu działalności hodowlanej na środowisko przy zachowaniu opłacalności. Inny jest zastosowanie właściwej strategii żywienia. Niemożliwy jest wręcz wzrost efektywności wykorzystania paszy (EP), jedynie przez selekcję genetyczną zwierząt oraz profilaktykę zaburzeń metabolicznych. Należy także wziąć pod uwagę w jaki sposób uzyskać więcej mleka z jednostki białka dostarczanego w dawce dla krów mlecznych, nie zapominając o kwestiach zdrowotnych, reprodukcyjnych oraz długości użytkowania. 

Okres przejściowy wpływa na laktację…

Separowana gnojowica jako ściółka

Michał Boćkowski, Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

 

Nowoczesne podejście do produkcji bydła wiąże się z systematycznym poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań funkcjonalnych, stanowiących o podnoszeniu sprawności utrzymania zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich. Jednym z takich rozwiązań j est wykorzystanie separowanej gnojowicy jako ściółki.

W coraz większej liczbie gospodarstw nastawionych na towarową produkcję mleka rośnie znaczenie przywiązywane do komfortu i dobrego samopoczucia krów. Co zaś innego jest w stanie zapewnić krowom wysoki komfort, jeśli nie wygodne podłoże legowiskowe oraz możliwość swobodnego poruszania się na danym obszarze?

 Liczba zabiegów inseminacyjnych, okres międzyciążowy i miedzywycieleniowy

Prof. dr hab.Witold Podkówka

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Cel badań

Określenie wpływu dodatków Preparatów drożdżowych Agro-Yeast PLC i Agro-Yeast PLC II na:

– skuteczność zabiegów inseminacyjnych,

– długość okresu międzyciążowego

– długość okresu międzywycieleniowego.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.