Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2015

Choroby nadal stanowią duży problem w uprawie kukurydzy

Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra; Katedra Agronomii, UP Poznań


Niezależnie od uprawianej powierzchni każdemu rolnikowi zależy na utrzymaniu plantacji kukurydzy wolnej od chorób. W ostatnich 3-4 latach widoczny jest znaczący wzrost areału kukurydzy w Polsce, do ponad 1 mln hektarów. To prowadzi do zwiększonego nasilenia występowania wielu groźnych chorób w uprawie kukurydzy, powodując niekiedy znaczący spadek plonu. Aby tego uniknąć lub obniżyć zagrożenie do minimalnego poziomu powinniśmy w pierwszej kolejności zastosować się do podstawowych zasad uprawowych.

Technologia PRO - kiedy więcej znaczy mniej

SilotitePro, zaawansowana, wstępnie rozciągnięta 5-warstwowa folia do sianokiszonki pozwalająca na usprawnienie procesu owijania i lepszą jakość sianokiszonki. Produkowana przez firmę Formipac folia posiada patent oraz certyfikat SP – Szwedzkiego Instytutu Technicznego. Produkt pozwala też na łatwiejszy recykling dzięki swej unikalnej budowie.

„Małe” ma duże znaczenie

Małgorzata Horecka


Najbardziej rozpowszechnioną w naszym kraju metodą konserwacji pasz jest tzw. „kiszonka” i „sianokiszonka”. Wynika to zarówno z osiągnięcia paszy o stosunkowo stabilnych parametrach, ale również wygodnej formy stosowania i oczywiście ekonomii. Samodzielnie przygotowana kiszonka jest wydajnym sposobem zapewnienia zrównoważonego żywienia na cały rok. Wszelkie badania specjalistów wykazują, że przy zastosowaniu systemu żywienia kiszonką, proces produkcyjny jest możliwie maksymalnie ustabilizowany. Jest to konieczność, gdy stosujemy system technologiczny TMR lub PMR, gdyż na dłuższą metę dysponujemy paszą o zbliżonych wartościach pokarmowych.

Jak zebrać wysokiej jakości siano?

Marek Gaworski; Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie Michał Boćkowski


Siano stanowi istotne ogniwo bilansu pasz objętościowych w systemie żywienia bydła w gospodarstwie. Siano wykorzystuje się bowiem w żywieniu grupy nie tylko dorosłych, ale i młodych zwierząt, stąd tak istotną uwagę przywiązuje się do wysokiej jakości i wartości pokarmowej paszy.

Pastwiskowe żywienie krów mlecznych

Wojciech Neja; Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Pastwiska są doskonałym źródłem taniej paszy dla przeżuwaczy i przy odpowiednim składzie botanicznym runi mogą być wyłączną paszą w żywieniu zwierząt. Odpowiednia ilość i jakość paszy na pastwisku oraz prawidłowa organizacja wypasu może pozwolić na uzyskiwanie około 15-20 litrów mleka dziennie od krowy.

Jakość pasz objętościowych z pastwiska w wypasie bydła wysokowydajnego

Ewa Stamirowska-Krzaczek¹, Paweł Krzaczek²
¹Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
²Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Zielonka pastwiskowa, oprócz niskich kosztów jej pozyskiwania, charakteryzuje się dużą wartością pokarmową – bogaty skład botaniczny, wysoka strawność, dobra smakowitość, duża zawartość białka i węglowodanów, optymalna zawartość makro- i mikroelementów, witamin i innych związków, wpływających korzystnie na zdrowie zwierząt oraz wartość pozyskiwanych od nich produktów. Jej wartość pokarmowa oraz dzienne spożycie może gwarantować wydajność krów na poziomie nawet 20 l mleka dziennie [Wasilewski, 2011].

Zasady kośnego użytkowania łąk

Stefan Grzegorczyk; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Na wielkość plonu i jakość pozyskiwanej paszy z użytków zielonych obok wielu czynników siedliskowych w głównej mierze wpływa pratotechnika – zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, użytkowanie. W użytkowaniu kośnym szczególną uwagę należy zwrócić na termin zbioru (zwłaszcza pierwszego pokosu), wysokość koszenia i częstotliwość użytkowania, a więc ile razy w ciągu sezonu wegetacyjnego będziemy kosić łąkę.

Optymalny termin pierwszego zbioru

Romuald Dembek; UTP w Bydgoszczy


W praktyce rolniczej pod pojęciem optymalny termin pierwszego zbioru należy rozumieć ściśle określony i stosunkowo krótki okres w którym koszona zielonka posiada najkorzystniejsze parametry żywieniowe. Jest to możliwe do zrealizowania na łąkach trzy- lub czterokośnych oraz bardzo rzadko na łąkach dwukośnych i wynika z biologii, a także tempa wzrostu i rozwoju dominujących traw pastewnych. Duży udział traw dzikorosnących (=nieuprawnych) i/lub turzyc, nawet jeżeli koszone są w odpowiedniej fazie rozwojowej nie zapewni pozyskania runi o wysokich parametrach żywieniowych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.