Strefa Drób

Hodowca Drobiu 8/2019

HD 8.2019 okl

W numerze:

 1. Antybiotyki w chowie drobiu ciągle aktualne Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
 2. Rynek pasz dla drobiu Tomasz Rokicki
 3. Niedobór biotyny w paszy dla drobiu Alina Rachwał
 4. Stres oksydacyjny i metody jego łagodzenia Jakub Ceregrzyn, Monika Wiśniewska, Justyna Batkowska
 5. Udany początek wychowu Bartosz Korytkowski
 6. Przyczyny kanibalizmu u drobiu Joanna Rosenberger
 7. Kontaktowe zapalenie skóry u drobiu (Foot Pad Dermatitis, FPD) Karolina Wengerska, Kamil Drabik, Justyna Batkowska
 8. Sygnały komfortu u piskląt Jakub Biesek, Michelle Paradowska
 9. Nowe wyzwania w ochronie zdrowia drobiu Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 10. Nowe zagrożenia zdrowia drobiu – wirusy enteropatogenne Maciej Kucharski
 11. Bioasekuracja wewnątrz kurnika Joanna Marć-Pieńkowska
 12. Zakaźne zapalenie oskrzeli u kur – znaczący problem w hodowli drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 13. Perliczki, przepióreczki… Teresa Skiba

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Perliczki, przepióreczki…

Teresa Skiba; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Mięso drobiowe jest najbardziej popularnym rodzajem mięsa na świecie. Zdaniem ekspertów produkcja i spożycie drobiu na świecie będzie nadal rosło. Polska jest jednym z głównych producentów i eksporterów mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Drób cieszy się dużą popularności wśród konsumentów, nie tylko ze względu na smak oraz jakość, ale również ze względu na cenę.

Zakaźne zapalenie oskrzeliu kur – znaczący problem w hodowli drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Przyczyną zakaźnego zapalenia oskrzeli kur są koronowirusy. Wirusy te wykazują wysoką zjadliwość. Zakaźne zapalenie oskrzeli stanowi poważny problem ekonomiczny. Przypadki zachorowań odnotowywane są na całym świecie. Pierwszym etapem choroby jest skażenie dróg oddechowych. Ponadto wirus obniża nieśność oraz wpływa na uszkodzenia nerek.

Bioasekuracja wewnątrz kurnika

Joanna Marć-Pieńkowska

 

Bioasekuracja to pojęcie często używane w hodowli zwierząt, produkcji pasz i bezpiecznej żywności. Obejmuje czynności mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii, mykoplazm, grzybów, pierwotniaków i innych pasożytów oraz transmiterów (wektorów biologicznych, takich jak owady, gryzonie, dzikie zwierzęta, ludzie; a także niebiologicznych, czyli sprzętu, środków transportu i innych). Bioasekuracja jest zatem rodzajem nieswoistej profilaktyki, obejmującej różne procedury zapobiegające lub ograniczające ekspozycję stada na czynniki chorobotwórcze. Jej składowym elementem są wymagania higieniczne, w tym dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (DDD). Biobezpieczeństwo w hodowli zwierząt to jeden z czynników zapewniających skuteczną ochronę zdrowia konsumentów.

Nowe zagrożenia zdrowia drobiu – wirusy enteropatogenne

Maciej Kucharski; Specjalista Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych

 

Enteropatie tła wirusowego są poważnym problemem w hodowlach drobiu. Dodatkowo dochodzi do powikłań tych zakażeń przez inne wirusy, bakterie, co prowadzi do nasilenia objawów klinicznych choroby. Zaburzony proces wchłaniania składników pokarmowych, wpływa na przyrosty ptaków, na ich zdrowie i kondycję ogólną.

Nowe wyzwania w ochronie zdrowia drobiu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Naukowcy przewidują, że w 2050 roku populacja ludzi wzrośnie do 9 mld. Co to może oznaczać w kontekście prowadzonej produkcji zwierzęcej? 

Sygnały komfortu u piskląt

Jakub Biesek, Michelle Paradowska; Katedra Hodowli Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

Jakość jednodniowych piskląt jest fundamentem produkcji drobiarskiej. Pisklęta, jak i dorosłe ptaki wysyłają nieustannie sygnały dotyczące stanu zdrowia i komfortu lub ich braku. Pierwszy dzień przebywania piskląt na fermie jest decydującym momentem o ilości odchowanych lub wychowanych ptaków i ich jakości. Podstawą sukcesu jest reakcja i działanie mające na celu zachowanie ich komfortu na najwyższym poziomie, biorąc pod uwagę fakt, że przeszły one stresujący etap w wylęgarni. Istnieje wiele czynników, od których zależy dalszy wzrost i rozwój ptaków.

Kontaktowe zapalenie skóry u drobiu (Foot Pad Dermatitis, FPD)

Karolina Wengerska1), Kamil Drabik2), Justyna Batkowska2)
1) Sekcja Hodowli Drobiu Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt*
2) Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Kontaktowe zapalenie skóry u drobiu (Foot Pad Dermatitis, FPD) jest chorobą niezakaźną, występującą wśród indyków i brojlerów. Stanowi ona jeden z najpoważniejszych problemów chowu wysokoprodukcyjnych ptaków i pojawia się głównie w wielkostadnym chowie tych ptaków (Wilczek-Jagiełło 2014). Szacuje się, że zapalenie podeszwy stopy dotyka od 70 do nawet 98% indyków mięsnych i ok. 38,4% kurcząt brojlerów utrzymywanych w systemie ściółkowym (De Jong i in. 2014).

Przyczyny kanibalizmu u drobiu

Joanna Rosenberger; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Kanibalizm, czyli zjadanie osobników własnego gatunku jest powszechny w świecie zwierząt. U niektórych gatunków jest zjawiskiem normalnym (samice modliszek i niektórych gatunków pająków zjadające samce, młode rekiny zjadają rodzeństwo w drogach rodnych matki dzięki czemu same przychodzą na świat większe i silniejsze), ale może być też następstwem głodu, stresu i innych czynników. Kanibalizm pojawia się również u drobiu, najczęściej wśród kur nieśnych, ale notowane są również jego przypadki wśród bażantów, indyków i innych gatunków.

Udany początek wychowu

Bartosz Korytkowski 

 

Uzyskiwanie dobrych wyników produkcyjnych kur niosek uzależnione jest z pewnością od ich potencjału genetycznego. Należy jednakże podkreślić w tym niebagatelną rolę całego okresu ich wychowu – przygotowania do nieśności, szczególnie zaś okresu początkowego w myśl powiedzenia, że udany start jest gwarancją późniejszego sukcesu.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.