Strefa Drób

Hodowca Drobiu 8/2019

Stres oksydacyjny i metody jego łagodzenia

Jakub Ceregrzyn1), Monika Wiśniewska1), Justyna Batkowska2)
1) Sekcja Hodowli Drobiu SKN Biologów i Hodowców Zwierząt*
2) Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Stres oksydacyjny

W żywym organizmie tlen ma dwojaką naturę, z jednej strony wykorzystywany jest do procesów metabolicznych jako utleniacz, z drugiej może reagować z otaczającymi tkankami i oddziaływać w sposób destrukcyjny na struktury komórkowe. Każda komórka oddychająca tlenowo wytwarza pewne ilości reaktywnych form tlenu (ROS, reactiveoxygenspecies). RFT można podzielić na wolne rodniki tlenowe (FR, freeradicals) oraz struktury nierodnikowe. W warunkach homeostazy organizmu istnieje ścisła równowaga pomiędzy dwoma procesami jakimi jest uwalnianie wolnych rodników tlenowych i aktywność systemów antyoksydacyjnych. Taki stan nazywa się równowagą oksydacyjno-antyoksydacyjną. Wolne rodniki powstają w wyniku nieodwracalnych procesów określanych jako wolnorodnikowe. Problem występuje w momencie, kiedy ilość produkowanych rodników tlenowych przewyższa możliwości ich utylizacji i wykorzystania przez komórki.

Niedobór biotyny w paszy dla drobiu

Alina Rachwał; Poznań

 

Biotyna (witamina H) stanowi grupę prostetyczną niektórych enzymów uczestniczących w przenoszeniu CO₂, m.in. przy syntezie kwasów tłuszczowych. Bierze udział w metabolizmie cukrowo-białkowym i gospodarce tłuszczowej – szczególnie wątroby. Niewrażliwa jest na działanie temperatury, ale wrażliwa na światło.

Rynek pasz dla drobiu

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany na rynku pasz dla drobiu. Kolejno ukazano znaczenie przemysłowych pasz dla drobiu w sprzedaży ogółem na świecie, w UE-28 i w Polsce. Określono również znaczenie produkcji pasz dla innych gatunków zwierząt w relacji do drobiu. Ukazano stronę podażową rynku, a także ustalono koncentrację produkcji pasz przemysłowych dla drobiu w województwach Polski. Ostatnim aspektem była analiza zmian cen na poszczególne grupy pasz dla drobiu.

Antybiotyki w chowie drobiu ciągle aktualne

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS

 

Na całym świecie, mięso drobiowe jest najpopularniejszym źródłem białka zwierzęcego ze względu na jego przystępną cenę. Od prawie pół wieku rosną obawy związane z opornością na stosowane u ludzi i zwierząt antybiotyki, a głównie jako antybiotykowe stymulatory wzrostu (AGP). Zwierzętom podawano przeciw drobnoustrojowe środki, w celu poprawy ich wzrostu i wykorzystania paszy. Po raz pierwszy zakazano stosowania AGP w żywieniu zwierząt w Szwecji w 1986 r., a w 1999 r. Komisja Europejska, zawiesiła zezwolenie na stosowanie bacytracyny, spiramycyny, tylozyny i virginiamycyny.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.