Strefa Drób

Hodowca Drobiu 12/2021

HD 122021

W numerze:

* Aktualności branżowe: Wylęgi piskląt; Rynki globalne, 46 tydzień; Ceny skupu drobiu rzeźnego; Miesięczne ceny rynkowe tuszek z kurcząt w krajach UE; Handel mięsem drobiowym w okresie I-IX 2021 r.; Ceny skupu i sprzedaży jaj; Miesięczne ceny rynkowe jaj w krajach UE; Handel jajami w okresie I-VIII 2021 r.; Ceny materiałów paszowych; Produkcja mięsa drobiowego w UE; Występowanie ognisk ptasiej grypy u drobiu w Polsce

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online 

 

  1. Znaczenie mikrobiomu jelitowego oraz żywienia w kształtowaniu odporności drobiu Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Andrzej Puchalski
  2. Sojowe oligosacharydy i beta-konglicynina przyczyną stanów zapalnych jelit, mokrych odchodów i zapalenia skóry podeszwy u kurcząt Alfred Blanch - cały artykuł
  3. Wykorzystanie biowęgla w żywieniu zwierząt Damian Konkol, Marcin Gumowski, Mariusz Korczyński
  4. Ziemia okrzemkowa jej wielofunkcyjne działanie w chowie drobiu Marcin Różewicz
  5. Proces inkubacji jako ważny czynnik jakości piskląt Bartosz Korytkowski
  6. Znaczenie światła w odchowie kurek i produkcji jaj Bartosz Korytkowski
  7. Kontraktacje i system ubezpieczeń w drobiarstwie– dlaczego to nie działa? Katarzyna Markowska
  8. Skórka pomidora oraz owoce dzikiej róży – produkty uboczne mogące poprawić jakość jaj
  9. POLAGRA-PREMIERY 2022 szykuje się emocjonujące wydarzenie
  10. Likwidacja stada: odszkodowanie a nagroda Przemysław Lech

 

Wykaz firm wyposażających fermy drobiu*
Wykaz producentów pasz dla drobiu*
Pisklęta produkcja, odchów, dystrybucja*

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online 

Kup ten numer - 9.50 zł  TUTAJ
Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Likwidacja stada: odszkodowanie a nagroda

10adw. Przemysław Lech

 

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, że po odmowie lub obniżonym wypłaceniu odszkodowania po likwidacji stada w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej, Inspekcja Weterynaryjna proponuje wypłacenie nagrody zamiast odszkodowania. Czym jest ta nagroda? Czy warto taką propozycję przyjąć? Jakie są różnice pomiędzy nagrodą a odszkodowaniem?

POLAGRA-PREMIERY 2022 szykuje się emocjonujące wydarzenie

7Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY odbędą się w dniach 14-16.01.2022 w Poznaniu. Swój udział w niej potwierdziły już niekwestionowani liderzy branży, ale także firmy z nowymi markami, które planują swoje wejście na rynek.

Dziewiąta edycja Targów będzie jednocześnie pierwszym halowym wydarzeniem targowym po prawie dwuletniej przerwie. Będzie to idealny moment, aby zaprezentować nowości produktowe, światowe premiery rynkowe oraz innowacyjny sprzęt rolniczy na nowy sezon, który będzie odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów. Biznesowe rozmowy dystrybutorów i producentów umożliwiają zawarcie długofalowych kontaktów handlowych i szeroką promocję usług i produktów.  POLAGRA-PREMIERY obejmuje swym zakresem technikę, uprawę i hodowlę. Jest dedykowana czterem grupom zwiedzających: rolnikom, właścicielom i zarządcom gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorcom. Targi od lat odgrywają ważną rolę dla polskiej gospodarki, służąc rozwojowi branży rolniczej zarówno w naszym kraju, jak i na arenie międzynarodowej. 

Skórka pomidora oraz owoce dzikiej róży – produkty uboczne mogące poprawić jakość jaj

Ponowne wykorzystanie odpadów rolno-spożywczych oraz produktów ubocznych, które wykazują wciąż wartościową przydatność jest bardzo istotne. Nie tylko z powodu zmniejszenia ilości odpadów, ale również w celu opracowania strategii ponownego wykorzystania odpadów w oparciu o koncepcję gospodarki obiegowej (cyrkulacyjnej). Jest to odpowiedź na potrzebę uzyskania zrównoważonego rozwoju w dobie coraz silniejszej presji konsumentów. Jeżeli produkty nadal dostarczają wartość dodaną, to powinny być użytkowane przez możliwie najdłuższy czas, dzięki temu ilość produkowanych odpadów jest znikoma.

Kontraktacje i system ubezpieczeń w drobiarstwie– dlaczego to nie działa?

Katarzyna Markowska

 

Do najistotniejszych obecnie problemów w polskim drobiarstwie należy nasilenie występowania ognisk ptasiej grypy i oznaczanie przez system RASFF skażeń mięsa drobiowego salmonellą pochodzącego z Polski. Te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na poziom produkcji i eksportu polskiego mięsa drobiowego. Według krajowych organizacji branżowych brakuje kompleksowej strategii rozwoju branży. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie obowiązkowego systemu ubezpieczeń i kontraktacji żywca drobiowego.

Znaczenie światła w odchowie kurek i produkcji jaj

Bartosz Korytkowski

 

Oświetlenie w pomieszczeniach dla drobiu jest bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość i wydajność produkcji. Jest to element często niedoceniany jednakże kluczowy i decydujący o efektach ekonomicznych chowu.

Proces inkubacji jako ważny czynnik jakości piskląt

Bartosz Korytkowski

 

Na zdolność wylęgową jaj, a tym samym na jakość piskląt wpływa bardzo wiele czynników. To są czynniki związane z żywieniem i utrzymaniem stada rodzicielskiego, postępowaniem z jajami od zniesienia do chwili nałożenia ich do inkubatora (zbiór jaj, ich ocena, warunki przetrzymywania, transport do zakładu wylęgowego), a ostatnim nie mniej ważnym czynnikiem wpływającym na zdolność wylęgową i jakość piskląt jest technika inkubacji jaj w zakładzie wylęgowym i postępowanie z pisklętami po ich wylęgu.

Ziemia okrzemkowa jej wielofunkcyjne działanie w chowie drobiu

Marcin Różewicz

 

W krajach Unii Europejskiej kwestię stosowania dodatków paszowych w żywieniu zwierząt reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1831/2003, na bazie którego wydawane są odpowiednie decyzje dopuszczające do stosowania poszczególne dodatki w żywieniu zwierząt. Szeroka gama dodatków paszowych dostępna na rynku, sprawia, że zarówno producenci pasz, jak i hodowcy drobiu mają problem z ich wyborem. Oczekują, że wybrany dodatek będzie miał pozytywny wpływ, najlepiej na wiele aspektów m.in. zdrowie i produkcyjność ptaków, ale będzie też akceptowany przez konsumentów.

Wykorzystanie biowęgla w żywieniu zwierząt

Damian Konkol, Marcin Gumowski, Mariusz Korczyński; Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Biowęgiel to materiał otrzymywany w procesie pirolizy materiału organicznego. Proces ten polega na cieplnej obróbce biomasy przy bardzo niskiej zawartości tlenu. W wyniku pirolizy, złożone związki chemiczne przekształcane są w prostsze produkty gazowe takie jak para wodna, dwutlenek węgla, tlenek węgla, wodór, metan, etan oraz stała pozostałość węglowa.

Alfred Blanch

 

Niniejszy artykuł dotyczy wpływu oligosacharydów sojowych i antygenu beta-konglicyniny na wyniki produkcyjne i zdrowie jelitowe brojlerów.

 

Oligosacharydy sojowe przyczyną zapalenia skóry podeszwy17

     Stachioza i rafinoza, główne składniki oligosacharydów sojowych, nie są prawidłowo trawione w przewodzie pokarmowym zwierząt monogastrycznych ze względu na brak endogennej aktywności α-1,6-galaktozydazy w błonie śluzowej jelita (Gitzelmann i Auricchio 1965). Słabo strawione węglowodany wywołują efekt osmotyczny w dwunastnicy i jelicie czczym, dopóki nie ulegną fermentacji w jelicie ślepym (Marteau i Boutron-Ruault 2002). Wyższe ciśnienie osmotyczne powstałe w wyniku spożycia szkodliwych ilości oligosacharydów sojowych powoduje powstanie nieprawidłowo wodnistej treści jelitowej, która przyspiesza pasaż treści u brojlerów (Coussement 1999, David i Peter 2001). Jiang i wsp. (2006) wykazali negatywny wpływ rosnącego poziomu stachiozy w paszy na wyniki produkcyjne brojlerów (rys. 1 i 2).

     Jiang i wsp. (2006) wykorzystali enzymatycznie przetworzoną śrutę sojową o niskiej zawartości oligosacharydów sojowych jako podstawowe źródło białka w celu skutecznego wykazania negatywnego wpływu stachiozy (rys. 1 i 2).

18

     Zawartość stachiozy w stosowanych recepturach paszowych może przekraczać 6% frakcji śruty sojowej, co potwierdzają Perryman i wsp. (2013) oraz García-Rebollar i wsp. (2016). W standardowej paszy dla brojlerów, która zawiera 30% śruty sojowej (SBM), zawartość stachiozy może osiągnąć 1,8%, co przekracza najwyższy poziom, który wywołał negatywną reakcję w badaniach Jiang i wsp. (2006). Jak wspomniano wcześniej, pasze zawierające wysokie stężenia oligosacharydów sojowych mają potencjał wywoływania wodnistych odchodów, które mogą być przyczyną mokrej ściółki i zapalenia skóry podeszwy. Perryman i wsp. (2013) odnotowali zmniejszenie częstości występowania zapalenia skóry podeszwy, gdy zmniejszono zawartość oligosacharydów sojowych w paszach dla brojlerów poprzez zastosowanie modyfikowanej śruty sojowej (rys. 3).

19

Razem wyniki te potwierdzają negatywny wpływ, jaki oligosacharydy sojowe mogą wywierać na wyniki produkcyjne i stan podeszew u drobiu. Strategie, które pomagają ograniczyć, zlikwidować lub zmniejszyć frakcję oligosacharydów w śrucie sojowej (SBM), mogą pomóc złagodzić opisane wcześniej problemy związane z przyrostami masy ciała zwierząt.

 

Beta-konglicynina – zlekceważone zagrożenie

     Beta-konglicynina jest glikoproteiną magazynującą, która zawiera 65-80% białka zawartego w śrucie sojowej (Murphy 2008). Dużą rolę w jej immunogenności odgrywa reszta węglowodanowa (Amigo-Benevent i wsp. 2009). Beta-konglicynina składa się z trzech podjednostek (α, α’ i β), z których wszystkie wykazują reaktywność immunologiczną (Ogawa i wsp. 1995, Krishan i wsp. 2009, Zheng i wsp. 2014). Guo i wsp. (2008) wykazali, że doustne podanie podjednostki α’ beta-konglicyniny wykazuje potencjał immunostymulacyjny u szczurów, a spożycie 5 mg/szczura/dzień tej podjednostki wywołało odpowiedź alergiczną.

     Wykazano, że beta-konglicynina bezpośrednio powoduje uszkodzenie jelit poprzez hamowanie wzrostu komórek nabłonka oraz niszczenie cytoszkieletu, co prowadzi do ich śmierci (Escames i wsp. 2004). Działanie beta-konglicyniny jest zależne od dawki, na co wskazuje liniowy spadek ekspresji białek wchodzących w skład połączeń barierowych w nabłonku jelitowym wraz ze wzrostem poziomu beta-konglicyniny w diecie (Zhao i wsp. 2014).

     Kilka badań potwierdziło, że beta-konglicynina zaburza integralność nabłonka jelitowego, wywołuje stan zapalny oraz procesy utleniania u cieląt, prosiąt, zwierząt laboratoryjnych i ryb (Dreau i wsp. 1995, Lalles i wsp. 1996, Guo i wsp. 2008, Chen i wsp. 2011, Zhang i wsp. 2013, Peng i wsp. 2018). Niewiele uwagi poświęcono jednak negatywnym skutkom stosowania beta-20konglicyniny sojowej u drobiu. Niemniej jednak, jak wskazują Kogut i wsp. (2018), wywoływane paszą jałowe stany zapalne u drobiu stanowią zbędne reakcje wyczerpujące energię. W ten sposób mniej energii zostaje wykorzystane na rozwój i wzrost kurcząt. U młodych kurcząt przewód pokarmowy jest niedojrzały, ale rozwija się fizycznie, morfologicznie i fizjologicznie w pierwszych tygodniach życia (De Jong i wsp. 2017). Można zatem wnioskować, że jakikolwiek drenaż energii spowodowany pochodzącymi z paszy typu starter jałowymi stanami zapalnymi u kurcząt doprowadzi do zmniejszenia energii dostępnej do rozwoju jelit, co z kolei zagrozi zdrowotności i funkcjonowaniu jelit do końca życia ptaka.

     Zawartość beta-konglicyniny w śrucie sojowej ekstrahowanej rozpuszczalnikiem waha się od 15 000 do ponad 150 000 ppm, przy czym średnia wynosi 49 430 ppm (dane wewnętrzne Hamlet Protein). Zgodnie z tymi wynikami, jednodniowe pisklę, które zje 13 g paszy starterowej z 35% zawartością śruty sojowej, pobierze 5-683 mg beta-konglicyniny. Podobnie, 7-dniowe pisklę, które spożyje 36 gramów tej samej paszy starterowej (dzienne szacowane spożycie w 7 dniu życia), pobierze 13-1890 mg beta-konglicyniny. Szacowane spożycie beta-konglicyniny u młodych kurcząt jest znacznie wyższe niż podawane przez Guo i wsp. (2008) dla szczurów.

     W związku z powyższym, jeśli drób reaguje na beta-konglicyninę, podobnie jak inne gatunki, zwiększone dzienne spożycie beta-konglicyniny może skutkować porównywalnymi reakcjami immunologicznymi, które wpływają na wskaźniki wydajności produkcyjnej.

 

Wniosek

Wykazano, że zawartość sojowych substancji antyżywieniowych (ANF) w paszy dla brojlerów wywiera negatywny wpływ na strawność paszy i stan zdrowia jelit drobiu, co z kolei wpływa na wyniki produkcyjne. Częste, skuteczne monitorowanie zawartości ANF w śrucie sojowej oraz procedury mające na celu zmniejszenie poziomu sojowych ANF poprzez minimalizację konwencjonalnego włączania śruty sojowej, stanowią odpowiednie strategie minimalizowania strat w przyroście masy ciała.

 

bibliografia dostępna na życzenie: 

Dawid Kołacz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.