Strefa Drób

Hodowca Drobiu 8/2013

Nowoczesne metody walki z kokcydiozą

Kokcydioza jest chorobą powodującą ogromne straty w przemyśle drobiarskim. Wciąż nie udało nam się opanować jej w zadowalającym stopniu. Istnieje kilka możliwości kontroli choroby. Przedstawiamy najważniejsze z nich, jednocześnie przybliżając nowoczesne sposoby profilaktyki i terapii tego zakażenia.

 

Biofiltry nowoczesna metoda ograniczająca emisję amoniaku z ferm

Biofiltracja jest relatywnie nową technologią likwidacji lub ograniczania ilości zanieczyszczeń w gazach odlotowych. Jej główną zaletą w stosunku do stosowanych technicznie metod fizykochemicznych są znacząco niższe koszty jednostkowe, a stosuje się ją zarówno do zanieczyszczeń o charakterze odorowym, jak i toksycznym pod warunkiem odpowiednio wysokiej skuteczności.

 

Tagi:

Dlaczego i kiedy warto stosować antyoksydanty w żywieniu drobiu?

Współczesne technologie produkcji zwierzęcej stwarzają wiele sytuacji stresowych. Szczególnie dużą wrażliwością na te czynniki cechują się zwierzęta wysoko produkcyjne, odznaczające się szybkim tempem wzrostu, jak np. drób rzeźny (Guemene i wsp., 2006). Wszelkie odchylenia od norm i zaleceń zootechnicznych w intensywnym chowie drobiu, znacznie odbiegające od chowu naturalnego, mogą być przyczyną stresu u ptaków.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.