Strefa Drób

Hodowca Drobiu 12/2012

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy". Laboratorium analiz zagrożeń biologicznych

    Od września 2011 r. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekt pt.: „Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioseakuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r., którego zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2013 r.

W dniach 16-18 października w siedzibie firmy Brenntag Polska w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się seminarium branżowe, poświęcone zagadnieniom związanym ze stosowaniem wybranych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. Spotkanie obejmowało kilka wystąpień, w trakcie których szczegółowo omówiono ekonomiczne i zdrowotne aspekty uszlachetniania pasz przy użyciu dodatków funkcjonalnych.

 

Tagi:

W niedzielę, 18 listopada br. w Raciążu odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Wytwórni Pasz CEDROB PASZE. Nowa inwestycja to już drugi, obok Gumowa, obiekt tego typu należący do firmy CEDROB. Jest to najnowocześniejszy Zakład Produkcji Pasz w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie – w pełni zautomatyzowany i skomputeryzowany. Wyposażony w nowoczesne laboratoria i transport stworzy nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry w regionie.

 

Tagi:

Enzymatyczne dodatki paszowe w żywieniu drobiu

W produkcji drobiarskiej, podobnie jak w hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego, najważniejsze jest, aby maksymalnie wykorzystać genetyczny potencjał wzrostu drobiu, a jednocześnie jak najmniej wydać na paszę niezbędną do uzyskania przyrostów. Ideałem byłoby stosowanie paszy w pełni strawnej, której wszystkie składniki ulegałyby przyswajaniu przez ptaki.

 

Ograniczenie negatywnego wpływu ferm na środowisko

Polska wieś pełni różnorodne funkcje. Rolnictwo zaś, jako gałąź gospodarki, z jednej strony wykorzystuje naturalne zasoby środowiska rolniczego, a w konsekwencji także na to środowisko oddziałuje i je kształtuje.

 

Tagi:

Nie tylko wszystkim producentom jaj wiadomo, ale i konsumenci jaj odczuli, że od 1 stycznia 2012 r. oficjalnie w UE wprowadzono zakaz utrzymywania kur nieśnych w tzw. tradycyjnych lub inaczej zwanych konwencjonalnych klatkach, z zaleceniem zmiany tej metody chowu, na tzw. systemy alternatywne. O ile jednak, jedne z nich przyniosły postęp w technice utrzymania niosek, to inne – regres, co wskazuje na konieczność kontynuowania dalszych prac nad ich doskonaleniem.

 

Nowoczesny hodowca drobiu szuka nowoczesnych rozwiązań – takich, które przyniosą mu wymierny dochód. Zasada ta dotyczy także wyboru ogrzewania kurników. Stosowane dotychczas w obiektach inwentarskich ogrzewanie grzejnikowe nie dawało wymiernych rezultatów w hodowli drobiu. Nierównomierne podawanie ciepła na hale hodowlane sprawiało, że tworzyły się skupiska drobiu w miejscach cieplejszych. Przyrost masy inwentarza był słaby, często pojawiały się choroby związane z wilgotną ściółką czy też niedogrzaniem. Alternatywą dla tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego może być ogrzewanie nagrzewnicami oraz zastosowanie ogrzewania podłogowego.

 

Rosnący popyt na wysokiej jakości pisklęta jednodniowe stymuluje rozwój zakładów wylęgu drobiu na całym świecie. Dla dostarczania coraz większych partii piskląt, przy jednoczesnym polepszaniu dobrostanu ptaków, kontroli jakości i pochodzenia oraz ograniczaniu czasu ich przygotowania potrzebne są innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji wylęgarni. Zaprezentowany po trzech latach przygotowań nowy system SmartCount™ firmy Pas Reform stanowi obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie na świecie w zakresie liczenia i pakowania jednodniowych piskląt, szczepień oraz analiz jakości i wylęgowości.

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.