Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2013

Ponad 45 lat doświadczenia

Wolf System Sp.z o.o.

 

Firma Wolf System jest jednym z największych europejskich producentów monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych na materiały płynne i sypkie. Od ponad 45 lat w 17 krajach Europy buduje ich rocznie około 6000 sztuk. W Polsce Wolf System Sp. z o.o. działa od 1990 r. i posiada w swoim dorobku ponad 1000 wybudowanych obiektów referencyjnych.

Magdalena Szwarc , Małgorzata Powałka, Adam Kupczyk
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

 

Obecnie w Polsce działają 32 przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się produkcją biogazu rolniczego (tzw. biogazownie rolnicze), o łącznej rocznej nominalnej wydajności produkcyjnej biogazu 130 341 085 m3/rok, zainstalowanej nominalnej mocy elektrycznej układu 35,18 MWe i cieplnej 36,44 MWt.

 

Tagi:

Szczególnie niebezpieczne choroby pasożytnicze świń występujące w środowisku intensywnej produkcji

Henryk Maciołek, Ewa Rucińska
OSJTR w Piotrkowie Trybunalskim

 

Spośród wielu jednostek chorobowych występujących w chowie wielkostadnym choroby inwazjologiczne stanowią ważne, antyprodukcyjne ogniwo u trzody chlewnej.

 

Wanda Milewska
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,
UWM w Olsztynie

 

W 2010 r. w ogólnej światowej produkcji mięsa, wynoszącej 293 mln ton, wieprzowina stanowiła 37% (109 mln t), a mięso drobiowe 33% (98 mln t). W unijnej strukturze produkcji mięsa również dominuje wieprzowina. W UE największa liczba świń jest utrzymywana w Niemczech, Hiszpanii, Francji i w Polsce. Jednakże gwałtowny wzrost cen pasz, jaki miał miejsce w 2007 roku spowodował wzrost kosztów produkcji, co przełożyło się na spadek pogłowia i obniżenie produkcji w następnych latach. W rezultacie pogłowie trzody zmniejszyło się i w 2010 r. w UE było 151,8 mln świń, w Polsce 14,8.

 

Katarzyna Jankowska
IRZ i BŻ PAN Olsztyn

 

Główną przyczyną chorób zwierząt hodowlanych, jest obecność patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów i pierwotniaków) w środowisku ich bytowania. Zmiana warunków zoohigienicznych (m.in. temperatura, podwyższenie poziomu stężenia szkodliwych gazów – awaria systemu wentylacyjnego, zmiana obsady zwierząt na powierzchni przeznaczonej do użytkowania oraz zmiana paszy i zanieczyszczona woda) powoduje, iż organizm zwierzęcia staje się mniej odporny na działanie drobnoustrojów obecnych w pomieszczeniu. Warunki sprzyjają namnażaniu się w szybkim tempie mikroflory patogennej, a zachwianie równowagi w układzie immunologicznym powodujące osłabienie organizmu, umożliwia wtargnięcie mikrobów chorobotwórczych.

 

Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej

Damian Knecht, Marcin Sibiński, Kamil Duziński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt,
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

 

Dyskusja w Europie nad produkcją zwierzęcą oraz zmiany zasad dobrostanu zwierząt przyczyniają się do kwestionowania niektórych aspektów produkcji mięsa w zakresie etycznym, ekologicznym i ekonomicznym. Rosnąca świadomość konsumentów i producentów trzody chlewnej skutkuje modyfikacjami w systemach chowu. Jednym z rozwiązań jest rolnictwo ekologiczne.

 

Czynniki wpływające na ostateczną jakość wieprzowiny

Damian Knecht, Kamil Duziński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt,
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

 

Obecnie na wybór odpowiedniego produktu w sklepie decyduje już nie tylko cena. Dodatkowymi czynnikami determinującymi zakup są: jakość, wygląd, pochodzenie, rasa, posiadanie odpowiednich certyfikatów, system utrzymania zwierząt i rodzaj uboju. Mięso coraz częściej traktowane jest nie tylko jako podstawowe źródło zaspokojenia potrzeb pokarmowych. Na początek warto zdefiniować, czym właściwie jest mięso.

 

Koncentrat czy premiks…? Oto jest pytanie

Wojciech Grudzień
Zbójno

 

Obecnie zdecydowana większość producentów trzody chlewnej produkuje paszę dla świń we własnym zakresie. Przy obecnej koniunkturze produkcji należy coraz bardziej szukać oszczędności. Ze względu na fakt, iż pasza stanowi około 70% wszystkich kosztów, to jest tutaj duże pole do popisu, aby właśnie na niej zaoszczędzić lub nawet uzyskać lepsze efekty tuczu. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż obecna cena żywca balansuje na granicy opłacalności tej produkcji zwierzęcej.

 

Stuart Lumb
dziennikarz niezależny
Wielka Brytania

 

Tajlandia słynie z dań przyrządzonych na bazie wieprzowiny. Jednym z najbardziej popularnych tutaj potraw jest Thai Basil Stir-Fry. Doskonale do tego pasuje orzeźwiające piwo Singha. Czy istnieje jakiś związek pomiędzy nimi? Otóż zarówno piwo Singha jak i wieprzowina w tym kraju wyprodukowane są bazie jęczmienia. Jedną z wyróżniających się firm mięsnych w Tajlandii jest Charoen Pokphand Foods (CPF).

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.