Strefa Indyk

Indyk Polski 48 (3/2014)

Wybrane bioaktywne dodatki żywieniowe i ich wpływ na jakość mięsa drobiowego

Anna Wilkanowska,  University of Molise (Włochy)

 

W dobie konkurencji, gdy na rynku oferowany jest szeroki asortyment mięsa i jego przetworów, coraz częściej zwraca się uwagę na ich jakość. Pod pojęciem jakości w najszerszym znaczeniu tego słowa rozumiemy zespół wszystkich istotnych dla danego produktu cech, decydujących o jego wartości użytkowej. Stąd o jakości mięsa decydują zdrowotność, trwałość, wartość odżywcza, biologiczna itp. Współczesny konsument poszukuje przede wszystkim mięsa soczystego, kruchego, o odpowiednim smaku i zapachu oraz nadającego się do łatwego i szybkiego przygotowania do spożycia. Stosowany w procesie przetwórczym surowiec powinien cechować się dobrą, stabilną i wyrównaną jakością.

Profilaktyka i prewencja zakażeń dróg oddechowych - Wygraj walkę z przewlekłymi problemami fermowymi

lek. wet. Albert Nakielski, specjalista ds. chorób drobiu w BioPoint

    Permanentnie występujące na fermach problemy z nieodpowiednią wentylacją, podwyższoną wilgotnością, nadmiernym zapyleniem, złej jakości ściółką, zbyt dużym zagęszczeniem ptaków, wysokim stężeniem szkodliwych gazów, infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi czy wirusowymi prowadzą do zaburzenia funkcjonowania dróg oddechowych.

Eksploatacja fermy drobiu zgodnie z wymaganiami środowiskowymi

Jakub Fuks

Hodowla przemysłowa drobiu na dużą skalę wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz emitowaniem do środowiska znacznych ilości substancji i odpadów, które mogą przyczynić się do pogorszenia lokalnych warunków środowiskowych, a także zdrowotno-sanitarnych. Niniejszy artykuł przedstawi jak eksploatować fermę w zrównoważony dla środowiska sposób oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

11 czerwca 2014 r. w Jażdżówkach k. Iławy odbyła się kolejna konferencja z cyklu organizowanych przez Wylęgarnię Indyków Nord-Pol Hatchery Gerczak spotkań z hodowcami indyka przy udziale przedstawicieli firmy Aviagen Turkeys Ltd.– największego producenta stad reprodukcyjnych indyka w Europie. Wcześniej podobna konferencja odbyła się w Kalsku koło Świebodzina z udziałem hodowców indyka zrzeszonych w grupie Indyk Lubuski.

Tematem obu konferencji były zdrowotne aspekty odchowu indyków, przy uwzględnieniu bioasekuracji i polityki jakości stosowanej na rodzicielskich fermach indyków Nord-Pol Hatchery Gerczak.

Piotr Lisiecki

Imprezy integracyjne dla klientów to zwykła praktyka działań PR dużych firm. Dla wielu to rutynowy sposób nawiązywania bliższych i bardziej osobistych relacji z odbiorcami. Publikujemy sprawozdania z takich spotkań również rutynowo. Rzadko jednak mamy możliwość napisać o okrągłym jubileuszu – jubileuszu 20 lecia. A takie właśnie wydarzenie miało miejsce na początku wakacji w Iławie.

Kierunki doskonalenia genetycznego indyków

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Doskonalenie genetyczne drobiu stanowi nowoczesny trend dzisiejszej hodowli. Celem niniejszych prac hodowlanych jest stworzenie stad selekcyjnych o osobnikach najbardziej zbliżonych do idealnego wzorca. Najważniejszym aspektem pracy jest zwiększenie wydajności indyków w określonych warunkach środowiska. Dążeniem hodowców jest ekspresja założeń selekcjonowanej populacji. Na wspólny sukces składają się założenia wielu dziedzin naukowych natomiast niewątpliwie najistotniejszą z nich jest genetyka.

Niepożądany narów dziobania się indyków

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski' AVICONS – Warszawa

Wzajemne wydziobywanie sobie piór przez indyki, istotnie obniża poziom dobrostanu w towarowych stadach i jest przyczyną większości padnięć dorosłych ptaków. Jak dotąd dysponujemy niewielką wiedzą o rozwoju i wzajemnych relacjach między wieloma czynnikami, powodującymi wystąpienie tego zaburzenia w naturalnym zachowaniu się indyków. Badania przeprowadzone na kurach dostarczyły podstawowych informacji na temat występowania tego zjawiska u innych gatunków drobiu, utrzymywanego w chowie grupowym.


By opracować skuteczną strategię zmniejszającą wzajemne dziobanie się indyków i poprawić w stadzie dobrostan i wyniki produkcyjne, należy poznać różne jego formy: wyrywanie piór, dziobanie głowy i kanibalizm oraz wpływ na nie środowiska, genetyki i żywienia (Dalton i in., 2013).

Tagi:
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.