Strefa Indyk

Indyk Polski 48 (3/2014)

Prawidłowe odkażanie powierzchni inwentarskiej

Ireneusz Stachowiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Sekcja Drobiarska

Utrzymanie prawidłowej kondycji zoohigienicznej budynków inwentarskich również w obecnych zautomatyzowanych czasach sprawia trudności w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Istotną rolę odgrywają panujące w fermie warunki środowiskowe, wpływające na przeżywalność patogenów wywołujących choroby. Pomimo, iż praktycznie niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie tych czynników z produkcji, kluczową rolą osób nadzorujących powinno być skupienie się nad właściwą kontrolą środowiska inwentarskiego poprzez konkretne działania bioasekuracyjne, które ograniczą ich rozwój, nie dopuszczając do wybuchu chorób przynoszących znaczące straty ekonomiczne.

Produkcja indyków w Polsce – rys historyczny

Marian Biegański, „Indyk Lubuski”

Przemysłową produkcję indyków w Polsce zapoczątkowano w II połowie lat 70-tych XX wieku. W ciągu prawie 40 lat dynamicznego rozwoju (największy w latach 90-tych), produkcja indyków przekroczyła poziom 350 tys. ton. Sytuuje to Polskę na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Poziom technologiczny w całej branży indyczej w Polsce - na fermach, w ubojniach i przetwórniach określany jest w Europie jako bardzo wysoki.Początki produkcji
•  •  •
Przemysłowa produkcja indyków w Polsce poprzedzona była ekstensywnym chowem indyków od lat powojennych. Prowadzona była głównie w gospodarstwach przydomowych w oparciu o ptaki bezrasowe. Zorganizowany skup indyków żywych rozpoczęto w ramach ówczesnego Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego. Realizowany był w punktach skupu Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
  

Selekcja indyków a zrównoważona produkcja drobiarska

V.D. Kremer1, P.K. Glover2, D.N.R.G. Kapell3
1Aviagen Turkeys Ltd, Chowley Oak Business Park, Tattenhall CH3 9GA, United Kingdom
2Aviagen Turkeys Inc, Midland Trail East, Lewisburg, WV 24901, United States of America
3Aviagen Ltd, Lochend Rd, Newbridge, EH28 8SZ, United Kingdom

Populacja ludzi na świecie w 2020 roku ma osiągnąć 7,7 mld, co oznacza wzrost o 0,5 mld w porównaniu z rokiem 2013 (FAO, 2014). Popyt na żywność rośnie, a tym samym obserwuje się zwiększoną konkurencję na rynku środków do produkcji żywności. Konsumenci więcej czasu poświęcają na zakup żywności, ale jednocześnie bardziej przywiązują wagę do jej jakości. Wzrost intensywności produkcji nie pozostał bez wpływu na stan środowiska, dlatego obecnie duży nacisk kładzie się na zrównoważoną produkcję roślinną i zwierzęcą.


Przykładem długoterminowych inwestycji dokonywanych przez Aviagen Turkey jest zastosowanie technologii, które mogą być stosowane w celu włączenia do programu selekcji cech związanych ze stabilnością celu hodowlanego. Relacje między poszczególnymi cechami oraz korelacje genetyczne zostały przedstawione w niniejszym artykule.

Przyczyny wysokiej śmiertelności piskląt w pierwszych tygodniach życia - śmierć głodowa piskląt

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

Indyki są uważane za ptaki trudne w odchowie. W pewnym sensie trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu życia hodowcy indyków odnotowują duże upadki piskląt wynoszące średnio 10%, a w skrajnych przypadkach nawet 80% stanu pogłowia. Z pewnością nie można jednak uznawać, że tak duże upadki piskląt są normą – prawie zawsze wynikają bowiem z pewnych zaniedbań w zakresie utrzymania i nieodpowiedniego zarządzania stadem.


Wczesna śmiertelność piskląt dotyczy upadków przypadających na pierwszy tydzień odchowu. Zjawisko dużej liczby upadków piskląt indyczych w pierwszym tygodniu jest bardzo niepokojące dla hodowców i przynosi, niestety, duże straty ekonomiczne. Upadki indycząt w okresie odchowu są tak liczne i dotyczą tak dużej liczby ferm, że część hodowców uważa je za normalne zjawisko, którego nie można wyeliminować. Podejście takie jest niesłuszne, ponieważ upadki piskląt nie są procesem naturalnym nawet wtedy, gdy ptaki utrzymywane są w warunkach fermowych. Bardziej odpowiednim sformułowaniem będzie akceptowalna dzienna śmiertelność piskląt, która w przypadku indycząt nie powinna przekraczać 2,5%. Większa liczba upadków piskląt powinna skłaniać do zbadania i wyjaśnienia przyczyn tego negatywnego zjawiska.

Pan Piotr C. w 2008 r. na swojej działce na Mazowszu postawi budynek inwentarski o powierzchni 1800 m² z zamiarem rozpoczęcia produkcji drobiarskiej. Fundusze na inwestycję zostały pozyskane z kredytu. Budynek zbudowany został w nowoczesnej technologii i wyposażony w bardzo wydajną wentylację, co miało zapewnić doskonałe warunki do odchowu indyków, współczesnych bardzo wymagających linii genetycznych.

Pierwsza umowa
•  •  •
Pierwszą swoją umowę p. Piotr C. podpisał z jedną z największych firm zajmujących się ubojem indyków w Polsce w 2008 roku. W ramach umowy otrzymał pisklęta z wylęgarni należącej do tej samej grupy, które miały być rozliczone tradycyjnie po zdaniu żywca. Istniała także możliwość wydzierżawienia linii pojenia i karmienia, z czego hodowca skorzystał. Pasze zakupione zostały z innej zewnętrznej firmy. W międzyczasie ruszyła produkcja pasz w nowej wytwórni należącej do przedsiębiorstwa drobiarskiego , z którym p. Piotr miał podpisaną umowę. Od tego czasu hodowca w ramach umowy był zobligowany do zakupu pasz właśnie z tej wytwórni.

Bezwzględna walka z gryzoniami

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz

Bezwzględna walka z gryzoniami, w tym podejmowanie działań mających na celu zapobieganie osiedlaniu się tych zwierząt w gospodarstwie jest podstawowym zabiegiem prowadzącym do zapewnienia higienicznego miejsca produkcji oraz bezpieczeństwa dla przebywających na fermie zwierząt i ludzi.

Tagi:

Rok 2014 jest szczególnym rokiem dla firmy WIPASZ S.A. W tym roku bowiem firma obchodzi XX-lecie swojej działalności. Dzięki najlepszej jakości produktom oraz zaufaniu jakim obdarzyli WIPASZ Klienci, Pracownicy oraz Firmy współpracujące, WIPASZ zaszedł tak daleko: od małej wytwórni pod Olsztynem produkującej 300 ton miesięcznie, do firmy o ogólnopolskim zasięgu mającej w swoich strukturach 5 wytwórni pasz, magazyny zbożowe i Zakład Drobiarski.

Tagi:
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.