Strefa Bydło

Hodowca Bydła 10/2015

W numerze:

 1. Kolejna informacja o wynikach jakie uzyskano z zastosowaniem preparatu drożdżowego AGRO Yeast PLC w żywieniu krów w GNR BOVINAS Witold Podkówka
 2. Sortowanie paszy przez krowy Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Bogusław Śliwiński
 3. Mikotoksyny w paszy źródłem zakłóceń zdrowia i rozrodu u bydła Józef Krzyżewski
 4. Żywienie i rozród w stadach bydła mięsnego Krzysztof Bilik
 5. Akademia kiszonkowa Piotr Lisiecki
 6. Wielkie święto polskiego biznesu Piotr Lisiecki
 7. Zamykanie silosu z kukurydzą. Jak to robią w Agassiz? Marek Gaworski
 8. Konferencja prasowa Timac Agro z okazji jubileuszu 10-cio lecia firmy Timac Agro
 9. Krzyżowanie alternatywą dla krów holsztyńsko-fryzyjskich? Aleksander Osten-Sacken
 10. Wymagania dotyczące utrzymywania bydła przeznaczonego do produkcji żywności Ewa Stamirowska-Krzaczek, Paweł Krzaczek
 11. Punkty krytyczne podczas doju mechanicznego predysponujące do wystąpienia zapaleń wymion Wojciech Neja
 12. Organizacja porodówki w oborze Robert Szulc
 13. IBR – choroba, która zostaje do końca życia zwierząt Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 14. Innowacje w nawożeniu azotem roślin uprawnych Timac Agro
 15. Pogłowie bydła ras zachowawczych w Polsce Katarzyna Sobocińska, Dawid Sobociński
 16. Czy zagraża nowa choroba wirusowa bydła? Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
 17. Wysoka jakość kształcenia studentów i innowacyjne badania naukowe – głównym wyzwaniem Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie Katarzyna Markowska, Dariusz Minakowski

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Sortowanie paszy przez krowy

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Bogusław Śliwiński; Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 

Podstawową zasadą prawidłowego żywienia krów wysokomlecznych jest stabilność składu dawki pokarmowej, gdzie z jednej strony uwzględniany jest jej skład chemiczny, zwłaszcza zawartość skrobi, włókna oraz białka, a z drugiej – jej struktura fizyczna. Struktura fizyczna dawki wywiera wpływ na sposób pobierania paszy przez przeżuwacze. Skarmiając dawki zbyt bogate we włókno musimy liczyć się z wystąpieniem zjawiska sortowania dawki pokarmowej podanej na stole paszowym. Jak więc postępować, by ograniczyć sortowanie przez krowy TMR-u?

Akademia kiszonkowa

Piotr Lisiecki

 

Wybierając się 10 września 2015 na Akademię Kiszonkową byłem szczerze ciekaw, co zobaczę. Fascynacja techniką rolniczą z lat chłopięcych znów się obudziła, każąc zapomnieć o długiej podróży. Nie uprzedzając faktów mogę tylko napisać – warto było.

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

W stadach bydła mięsnego krowy użytkuje się głównie do odchowu cieląt. Ich wymagania pokarmowe są znacznie mniejsze niż krów ras mlecznych i intensywnie opasanego bydła. Podstawowym zadaniem krowy matki jest bowiem urodzenie raz w roku zdrowego i dobrze rozwiniętego cielęcia oraz zapewnienie mu dostatecznej ilości mleka. Masa ciała i wydajność mleczna dorosłych krów mięsnych będących w średniej kondycji może się wahać od 450-750 kg, a wydajność mleka od 6 do 10 kg dziennie w zależności od rasy. Wydajność mleczna pierwiastek jest o około 20% niższa niż wieloródek. Wskaźniki produkcyjno-ekonomiczne w stadach bydła mięsnego zależą w dużym stopniu od wydajności rozrodczej stada matecznego, właściwego wyboru buhajów do krycia lub inseminacji, mleczności krów matek i ich troskliwości o potomstwo oraz od warunków utrzymania i metod rozrodu.

Wojciech Neja

Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) jest obronną reakcją organizmu na szkodliwy czynnik, który wniknął do tego narządu. Reakcja może przebiegać łagodnie lub gwałtownie. Zapalenia mogą różnić się od siebie objawami i nasileniem, co w konsekwencji w różnym stopniu uszkadza organizm. Metoda jaką wykonuje się dój stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na występowanie zapaleń wymion, zarówno klinicznych jak i podklinicznych.

Zamykanie silosu z kukurydzą - Jak to robią w Agassiz?

 

Zamknięcie silosu stanowi ostatni, ale jakże istotny etap technologii zbioru kukurydzy na kiszonkę. Efekty nawet najlepiej zorganizowanego zbioru kukurydzy mogą zostać zniweczone, jeśli nie będą sfinalizowane właściwym zamknięciem silosu z kiszonką. Dlatego warto podpatrzeć, jak silos z kukurydzą zamyka się w innych gospodarstwach, nie tylko w Polsce.

Ewa Stamirowska-Krzaczek

Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Paweł Krzaczek

Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

                Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności należy rozpatrywać w ramach całego łańcucha produkcji żywności, począwszy od produkcji podstawowej w gospodarstwie rolnym. Powstanie nowych norm i uregulowań w tym zakresie związane było z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Akty prawne objęły cały łańcuch żywnościowy (uprawę roślin, produkcję pasz, chów i hodowlę zwierząt, ubój zwierząt, przetwórstwo i obrót surowcami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego) i mają za zadanie zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnieniu dobrego dobrostanu zwierząt gospodarskich, który jest powiązany z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego [Osiński i in., 2014]. Rolnicy są zobowiązani do przestrzegania wymogów na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności i pasz, aby wytwarzana przez nich żywność i pasze spełniały obowiązujące wymogi prawa żywnościowego i paszowego. W każdym gospodarstwie bardzo ważne jest prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczących produkcji żywności i pasz, które pozwalają zidentyfikować pochodzenie produktu oraz umożliwiają sprawdzenie, czy pasza, żywność bądź surowce wytworzone w gospodarstwie, przeznaczone do dalszego przetwórstwa, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt [MRiRW, 2015].

 

W dniu 2 września 2015 r. w nowej siedzibie firmy Timac Agro Polska w Niepruszewie k. Poznania odbyła się konferencja prasowa z okazji jubileuszu 10-cio lecia. Podsumowano na niej ostatnie 10 lat rozwoju firmy w Polsce oraz zaprezentowano nowy produkt, który powinien mocno zainteresować rolników i ogrodników. Chodzi o nawozy z formułą N-Process, która eliminuje ulatnianie się azotu z granul nawozu leżących na powierzchni pola. Jej skład pobudza również rośliny do lepszego pobierania i przetwarzania azotu, a więc efektywniejszego przekształcania go w plon.

Katarzyna Sobocińska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dawid Sobociński, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

 

Intensyfikacja chowu zwierząt sprawiła, że rasy mniej opłacalne w użytkowaniu tracą na wartości i ulegają wyginięciu. Hodowlą zachowawczą objęte są rasy pierwotne bydła, których populacje zanikają. Celem jest ochrona ich zasobów genowych przy jednoczesnej minimalizacji inbredu. W Polsce za zachowawcze uznane są cztery rasy bydła: polska czerwona, polska czarno-biała, polska czerwono-biała oraz białogrzbieta. Państwo wspiera hodowle zachowawcze poprzez dotacje zachęcając w ten sposób do utrzymywania ras, którym grozi wyginięcie.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.