Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2018

Produkcja mieszańców towarowych

Janina Pogorzelska, Jan Miciński; Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Krzyżowanie towarowe polega na kojarzeniu części pogłowia krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych w celu uzyskania pierwszego pokolenia mieszańców z przeznaczeniem do opasu a nie na reprodukcję. Celem tego jest uzyskanie mieszańców, u których dzięki efektowi heterozji, poprawie ulegają cechy użytkowe: przyrosty dobowe, wydajność rzeźna, jakość tuszy, żywotność, zdrowotność.

Jerzy Żółkowski; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Na terenach województw świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego hodowana jest wspaniała rasa bydła, świetnie nadająca się do opasu – mowa tutaj o rasie simental, która jest często używana do „poprawy” ras mięsnych w kierunku zwiększenia ich mleczności – zapewniającej większe przyrosty cielętom. Buhajki tej rasy są bardzo poszukiwane przez kupców np. z Włoch, którzy kupują materiał o wadze ok. 70 kg po 18 zł/kg, a za odsadki (których jest nadal mało) po 12-13 zł/kg (300 kg sztuka około 3 700 zł).

"Współczesny rozród zwierząt gospodarskich" czyli relacja ze styczniowej konferencji

Alicja Mizera; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


26 stycznia bieżącego roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesny rozród zwierząt gospodarskich”. Organizatorem wydarzenia był Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Instytut Hodowli Zwierząt wraz z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Polskie mleko i produkty mleczarskie za granicą

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


Mleko to bez wątpienia podstawowy produkt żywnościowy w diecie ludzi. Jest istotnym artykułem handlowym. Dla rolników zajmujących się hodowlą bydła mlecznego mleko stanowi stałe źródło dochodu. Produkcja mleka oraz jego przetwórstwo jest strategicznym działem produkcji rolniczej. Jednym z największych producentów mleka w Unii Europejskiej jest Polska. Co więcej, mleczarstwo jest jednym z podstawowych sektorów polskiego rolnictwa.

Prasa i prasoowijarka do bel okrągłych GÖWEIL - G1F125 i G5040 Kombi

Innowacyjna technologia i najwyższe standardy jakościowe w produkcji pasz objętościowych

Mleko ekologiczne i możliwości jego zbytu

Katarzyna Sobocińska


Żywność ekologiczna to żywność wysokiej jakości uzyskiwana z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, a ich negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane.

O początkach chowu bydła w Polsce

Henryk Pawlak; Poznań


W bardzo zagmatwanym i scholastycznymi wyobrażeniami przesiąkniętym średniowieczu nie umiano sobie poradzić z zagadnieniem dotyczącym pochodzenia bydła. Przeważały różne dogmatyczne teorie, które później potwierdził nawet Karol Linneusz*, hołdujący także teorii o niezmienności gatunków, bowiem umieścił obok gatunków dzikich także zwierzęta domowe, o czym napisał i nazwał je, zgodnie z swoim binominalnym nazewnictwem, opublikowanym w dziele pt. „Systema Naturae”. Na przykład, obok tura (Bos urus) znalazło się także bydło domowe (Bos taurus) i tym samym zaprzeczył pochodzeniu zwierząt domowych od dzikich protoplastów.

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu


Ogólne zasady działań profilaktycznych w odniesieniu do zapaleń wymienia obejmujące leczenie i rejestrowanie przypadków klinicznych, dezynfekcję strzyków po doju, terapię krów w okresie zasuszenia, brakowanie przypadków przewlekłych i opornych na leczenie oraz regularną konserwację urządzeń udojowych ustalone zostały już w latach 60. XX wieku. Niemniej, pomimo wielu starań ze strony hodowców, lekarzy weterynarii czy zajmujących się tym zagadnieniem naukowców, mastitis nadal stanowi jeden z najistotniejszych problemów współczesnej produkcji mleczarskiej.

Cykle produkcji i reprodukcji u krów wysokowydajnych

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


W nowoczesnym chowie bydła podstawową jednostką jest grupa technologiczna, której najważniejszym kryterium podziału jest stadium cyklu reprodukcyjnego oraz osiągana wydajność mleczna. Poszczególne grupy technologiczne wymagają odpowiednio dostosowanej pielęgnacji oraz obsługi. Liczebność grup jest uzależniona od intensywności cyklu reprodukcyjnego. Wyodrębnione cykle reprodukcyjne również należy podzielić na odpowiednie okresy. Natomiast okresy produkcji trwają od porodu przez strefę produkcji, aż do momentu zasuszenia.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.