Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6-7/2020

Odchów jałówek ras mięsnych

Bartosz Szymik; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki PIB Balice

 

Założeniem wprowadzania do stada nowych zwierząt powinna być ich wyższa wartość hodowlana w porównaniu z rodzicami. Dzięki temu stado będzie się rozwijać i zrealizowany zostanie postęp hodowlany. W stadach produkcyjnych niezmiernie ważne jest, aby wprowadzona do stada jałówka, stała się zdrową, płodną krową mogącą przez wiele lat rodzić zdrowe, żywotne cielęta. W celu utrzymania określonej liczebności stada i dla zapewnienia odpowiedniego postępu hodowlanego należy przeprowadzać umiejętną selekcję jałówek remontowych.

Po co krowom czochradła?

Kamil Siatka

 

Dobrostan krów w ostatnich latach zyskał szczególnie na znaczeniu. Zauważyli do między innymi producenci wyposażenia obór, którzy wprowadzili na rynek różnego rodzaju szczotki dla krów, tzw. czochradła. Zadaniem tych mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń jest dostarczenie krowom komfortu oraz pomocy w dbaniu o czystość, zwłaszcza w trudno osiągalnych dla nich części ciała. Szczotki nie tylko pozwalają krowom podrapać się w swędzących miejscach, ale wpływają między innymi na wydajność mleczną o czym więcej w niniejszy artykule.

Cielętnik i nowoczesne stacje odpajania cieląt

Michał Boćkowski

 

Wychów cieląt na fermach mlecznych niewątpliwie to jedno z newralgicznych ogniw w technologii produkcji bydła. Można wręcz powiedzieć, iż to swego rodzaju sztuka i tak jak w każdej sztuce, oprócz głównych bohaterów, tj. cieląt potrzebna jest jeszcze wiedza na temat metod wychowu młodych zwierząt i oczywiście cielętnik z należytym wyposażeniem, gdzie bardzo ważną rolę odgrywają urządzenia do dostarczania zwierzętom mleka, tak zwane „stacje odpajania”.

Jak pogodzić produkcję mleka z odchowem cieląt przy matkach?

Anet Sprengler, FiBL Frick; Tomasz Sakowski, IGiBZ PAN Jastrzębiec

 

Coraz więcej rolników zastanawia się nad tym czy warto nowonarodzone cielę zaraz po wycieleniu odseparować od matki? Czy zysk ze sprzedaży mleka przeważy nad zachowaniem naturalnych relacji cielę-matka w pierwszym okresie odchowu?

Właściwe wykrycie rui podstawą skutecznego rozrodu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

W układzie rozrodczym dojrzałej płciowo samicy regularnie powtarzają się procesy fizjologiczne, co określa się mianem cyklu rujowego. Kluczowym momentem każdego cyklu rujowego jest jajeczkowanie, a więc uwolnienie dojrzałej i gotowej do zapłodnienia komórki jajowej. W tym czasie samica przejawia zazwyczaj szereg specyficznych dla gatunku zachowań, dzięki którym możemy poznać, że samica weszła w fazę rui i jest gotowa na zapłodnienie. Skuteczne i prawidłowe rozpoznawanie objawów rujowych u krów pozwala na przeprowadzenie zabiegu sztucznej inseminacji w najbardziej optymalnym dla samicy czasie.

In vitro – postęp hodowlany najszybszy z możliwych

Ewa Szramko; UWM Olsztyn

 

O Gospodarstwie Rolnym Agrofarm Sp. z o.o. w Jurkowicach Pierwszych, którego dyrektorem zarządu jest mgr inż. Stanisław Grzegorzewski, wielokrotnie pisano w branżowej prasie, gdyż od lat znajduje się w ścisłej czołówce gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mlecznego i produkcją mleka. Również nasza redakcja kilka lat temu była z wizytą w jurkowickiej hodowli, przedstawialiśmy Państwu wówczas rys historyczny, charakterystykę produkcji zwierzęcej, roślinnej oraz organizację produkcji pasz.

Wykorzystanie kiszonki z kukurydzy sporządzonej w technologii Shredlage® w żywieniu krów

Witold Podkówka; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Firma Claas oferuje technologię Shredlage® do produkcji kiszonki z kukurydzy. Polega ona na tym, że zbierana zielonka z kukurydzy jest rozdrabniana na sieczkę długości 26 mm, następnie kierowana jest do szczeliny między specjalnymi walcami, które obracają się z różną prędkością.

Jak eliminować negatywny wpływ warunków meteorologicznych na ilość i jakość pasz objętościowych? Relacja z konferencji on-line zorganizowanej przez program „Krowie Na Zdrowie”

Agnieszka Kita

 

„Krowie Na Zdrowie” to inicjatywa, której głównym zadaniem jest przekazywanie wiedzy z zakresu żywienia bydła. Obecnie program wspierają firmy: Barenbrug Polska Sp. z o.o., Corteva Agriscience, De Heus Sp. z o.o. i Claas, a ich celem jest poszerzanie wiedzy o najnowszych technologiach i trendach w żywieniu bydła.

Technologia produkcji kiszonek z roślin bobowatych

Zbigniew Sztramkowski

 

Szybki rozwój sektora rolnego w ostatnich latach, wymusza specjalizację w konkretnym kierunku. Zarówno utrzymanie opasowe bydła jak i produkcja mleczna wymaga od rolników posiadania coraz większej wiedzy. Zmiany te łączą się z większą konkurencyjnością i mniejszą opłacalnością w rolnictwie. Posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu technologii produkcji kiszonek może poprawić rentowność gospodarstw.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.