Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2015

 

 

Najlepsze zwierzęta oraz bogatą ofertę targową maszyn i urządzeń dla rolnictwa z Polski oraz zagranicy zaprezentowano podczas XXII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Szeroko dostępny był również dla wszystkich zainteresowanych serwis doradczy firm paszowych, a także producentów maszyn rolniczych, firm zajmujących się nowoczesnym wyposażeniem budynków inwentarskich oraz innych jednostek związanych z obsługą rolnictwa.

Maciej Adamski, Agnieszka Frydrych-Gierszewska

UP Wrocław

 

Hodowla bydła ras mięsnych oraz jakość mięsa wołowego zależą od potencjału genetycznego zwierząt i uwarunkowań środowiskowych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Końcowy efekt produkcji żywca wołowego określa jego wartość rzeźna i właściwości jakościowe mięsa. Zależą one od takich czynników jak: typ użytkowy, rasa, płeć, czy końcowa masa ciała opasa. Kształtowane są one również przez hodowcę w procesie chowu, poprzez system utrzymania i zastosowanie odpowiednich metod żywienia wynikających z przyjętych kategorii i rodzajów opasu. Aby prawidłowo przeprowadzić efektywny ekonomicznie opas należy odpowiedzieć sobie na wiele pytań min.: jakie zwierzęta będę opasał, czym i jak będę żywił, jakimi warunkami produkcji dysponuję, czy mam ku temu stosowną wiedzę; na koniec: kiedy, komu i za ile sprzedam żywiec.

Małe sieczkarnie do zbioru kukurydzy

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski

* Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Produkcja kukurydzy na kiszonkę zalicza się do kluczowych elementów systemu zabezpieczenia stada bydła mlecznego w wysokiej jakości pasze objętościowe. Sprawny zbiór i przygotowanie kiszonki z kukurydzy są uwarunkowane dostępem do specjalistycznego sprzętu, a takim pozostają rozpowszechnione na szeroką skalę sieczkarnie.

Ryszard Kujawiak1,2 Michał Palicki2

1 Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt, Sękowo, 2 Sano Agrar Institut, Lubiń

 

 

Hodowcy, żywieniowcy, również lekarze weterynarii najczęściej obawiają się nadmiaru potasu w dawce dla krów. I słusznie, bo czasami tak rzeczywiście jest, a nadmiar potasu jest szkodliwy. Przy zbyt małym pobraniu paszy i występowaniu chorób układu pokarmowego obserwuje się u krów również deficyt potasu. W takich przypadkach niedobór powinien być uzupełniony poprzez dodatek odpowiednich preparatów zawierających potas.

Karol Kotowski

Kępno

 

 

Straty spowodowane schorzeniami przychówka i ich padnięciami stanowią ciągle aktualny i ważny problem gospodarczy, wszędzie tam, gdzie prowadzony jest intensywny chów bydła. Z danych źródłowych (Juszczak i wsp., 1978, Litwińczuk i Borkowska, 1984, Stec i Mochol, 2003) wynika, że w skali światowej w odchowie cieląt straty szacowane są na 12-15% pogłowia. Wielkości te w różnych krajach kształtują się odmiennie. Średnia dla krajów europejskich wynosi 10-12%. Straty cieląt w czasie odchowu do 6 miesięcy ocenia się we Francji na 5-12%, w Danii na 7-10%, a w Holandii na poziomie około 1%.

 

 

Przed nami szósta edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-PREMIERY. Dzięki doświadczeniu w organizacji imprez dla branży rolniczej połączonemu z bogatym zapleczem logistycznym, wydarzenie, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-24 stycznia 2016 roku, zapisze się w pamięci jako miejsce podjęcia kluczowych decyzji inwestycyjnych w obszarze profesjonalnej obsługi technicznej działalności rolniczej.

Pasze stosowane w opasie bydła

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

 

Właściwe opasanie bydła ras mlecznych lub mieszańców z rasami mięsnymi rozpoczyna się po zakończeniu odchowu cieląt, tj. po około 120 dniach życia. Prawidłowo odchowane zdrowe cielęta, osiągają wtedy od 120 do 150 kg masy ciała w zależności od rasy i potencjału wzrostowego. Cielęta w tym wieku mają już wykształcony żwacz, a ich dzienne przyrosty masy ciała przy prawidłowym żywieniu zwiększają się szybko w kolejnych miesiącach życia, osiągając wartości ponad 1000 g/dzień.

Marta Kaliciak, Maciej Adamski

UP Wrocław

 

 

Zapalenie wymienia (mastitis) stanowi jedną z najbardziej kosztownych chorób w hodowli bydła mlecznego. Szczególnie wrażliwym okresem jest lato, kiedy to wzrasta ilość patogenów w środowisku i pojawiają się muchy przenoszące bakterie. W tym okresie obserwuje się u krów występowanie letniego zapalenia wymienia – specyficznej i niebezpiecznej odmiany mastitis.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.