Strefa Bydło

Hodowca Bydła 9/2014

 

W numerze:

 1. Drożdże w żywieniu bydła Józef Krzyżewski
 2. Długość użytkowania krów a selekcja w kierunku zwiększenia wydajności Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
 3. Mikroelementy – mało potrzeba, by dużo zyskać Ryszard Kujawiak
 4. Jałowość przyczyną brakowania krów Wojciech Neja
 5. Zarządzanie rozrodem czyli rozród pod kontrolą Katarzyna Jankowska, Katarzyna Piotowska-Tomala
 6. Niska liczba komórek somatycznych nie zawsze oznacza brak mastitis Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
 7. Kukurydza - podstawowe źródło energii w żywieniu bydła Dariusz S. Minakowski
 8. Ziarno kukurydzy w żywieniu bydła Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
 9. Kukurydza na paszę oraz jako źródło energii odnawialnej Pienice 31.08.2014 r. Dariusz S. Miankowski
 10. Zadbaj o najwyższą jakość i strawność kiszonek z kukurydzy AdiFeed
 11. Ziarno i kiszonka w kukurydzy KWS - zdrowa energia dla bydła Dariusz S. Minakowski
 12. Technologia dla odważnych Jak zamienić gnojowicę na pieniądze Witold Podkówka
 13. Podstawowe aspekty ekologicznej produkcji wołowiny Maciej Adamski, Marta Kaliciak
 14. Przegląd sytuacji biogazowni rolniczych w Polsce Karol Tucki, Magdalena Szwarc, Wojciech Będkowski, Małgorzata Stęplewska, Adam Kupczyk
 15. Promocja postępu i osiągnięć pracy hodowlanej Szepietowo 28-29.06.2014 Katarzyna Markowska, Dariusz S. Minakowski
 16. Immunoprofilaktyka w chorobach zakaźnych bydła Immunostymulatory, siara, surowice odpornościowe Zdzisław Gliński
 17. Susz z zielonek w żywieniu bydła Katarzyna Walkowiak

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Ziarno i kiszonka w kukurydzy KWS - zdrowa energia dla bydła

Dr Adam Majewski; Agroservice Kukurydza KWS Polska sp. z o.o.

    Odmiany hodowli KWS od wielu lat potwierdzają swoje doskonałe przystosowanie do uprawy w warunkach klimatycznych Polski  - zarówno w uprawie na kiszonkę i suche lub kiszone ziarno czego dowodem są plony z pól produkcyjnych oraz udokumentowane wyniki doświadczeń COBORU i łanowych KWS.

    Wysoką wartość odmian kukurydzy KWS najlepiej poznajemy w trudnych warunkach, do których możemy zaliczyć: lekkie gleby, chłody wiosenne, okresowe susze, upalne lato i wczesne przymrozki jesienne. Gospodarując w takich niekorzystnych warunkach należy bardzo odpowiedzialnie dobrać odmiany.

Z roku na rok powiększa się areał zasiewu kukurydzy w Polsce. Szacuje się, że znacznie przekroczył już 1 mln ha, z czego ok. 55% (Adamczyk, 2014) wykorzystywane jest do produkcji ziarna. Największa powierzchnia uprawy kukurydzy występuje w województwach dolnośląskim i opolskim.

 

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

Wg danych FAO w 1961 roku, pogłowie bydła mlecznego w Polsce wynosiło prawie 6 mln, a krowa produkowała przeciętnie 2160 kg mleka rocznie. Trzydzieści lat temu, liczba krów wynosiła tylko o 200 000 mniej niż w 1961 roku, a wydajność wzrosła do 2931 kg mleka rocznie/krowę. W 2012 liczba krów mlecznych w Polsce wynosiła ponad 2 441 000 a średnia wydajność sięgała 5200 kg mleka/ krowę rocznie. Krowy, pozostające pod oceną użytkowości produkują więcej w stosunku do średniej – w 2012 roku wydajność wynosiła od poniżej 6000 kg mleka w województwie podkarpackim, do blisko 8 500 kg mleka na krowę w województwie lubuskim.

 

Katarzyna Walkowiak
UP Wrocław

 

Konstrukcja organizmu krowy przystosowana jest do przetwarzania dużych ilości pasz objętościowych. Dla najbardziej ekonomicznej produkcji mleka 75-80% składników odżywczych powinno pochodzić właśnie z tego rodzaju roślin. Ruń łąkową można zakonserwować w różny sposób.

 

Katarzyna Jankowska, Katarzyna Piotrowska-Tomala
PAN Olsztyn

 

Jednym z najważniejszych zagadnień w chowie i w hodowli bydła jest rozród. Zarządzanie nim wymaga dużej wiedzy popartej doświadczeniem, gdyż popełniane błędy mogą przyczynić się do powstawania dużych strat w produkcji mleka i wzroście kosztów.

 

 

 

Dariusz Minakowski

Kolejny raz w ramach promocji uprawy nowych odmian i mieszańców kukurydzy oraz jej kompleksowego wykorzystania na paszę lub do produkcji biogazu odbyło się w gospodarstwie rolnym pp. Olkowskich w Pienicach gm. Krasnosielc, woj. mazowieckie, spotkanie rolników i producentów mleka. Tradycyjnie już po raz czwarty zostało ono zorganizowane pod hasłem „Kukurydza biogazowa”. Organizatorami tej interesującej i ważnej dla praktyki imprezy byli przedstawiciele firmy Marconi Investment Energy Power Group, Starostwo Powiatowe Maków Mazowiecki, MODR Warszawa, Oddz. w Ostrołęce oraz wójt gminy Krasnosielc.

 

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

Liczba komórek somatycznych (LKS) jest jednym z dwóch najpopularniejszych wskaźników stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego. LKS wzrasta wraz z wystąpieniem infekcji, a zwierzęta o niskiej LKS uznawane są za wolne od zapalenia wymienia. W zainfekowanych ćwiartkach, zarówno bakterie, jak i leukocyty wysyłają do krwi chemiczne sygnały o toczącym się procesie zapalnym. W ten sposób „powiadomione” leukocyty krwi zaczynają gromadzić się w miejscu infekcji.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.