Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6/2014

Michał Boćkowski, Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

 

Charakterystyczną cechą produkcji mleczarskiej w gospodarstwie jest ciągłe monitorowanie różnych wskaźników wnoszących ważne informacje do oceny prowadzonej działalności rolniczej. Monitorowaniu podlega ilość podawanych zwierzętom pasz, ilość pozyskanego i sprzedanego mleka, czy też przepływy finansowe związane z wyposażeniem w sprzęt, bilansowaniem dochodów, strat i innych. W ten ważny obszar działań w gospodarstwie doskonale wpisuje się również monitorowanie… masy ciała zwierząt.

 

Romuald Dembek
UTP w Bydgoszczy

 

Wzrastające wymagania stawiane paszom z użytków zielonych oraz potrzeba coraz dokładniejszego bilansowania dawek żywieniowych, w których zielonka, siano lub sianokiszonka stanowią jeden z głównych komponentów, wymagają możliwie dokładnego określania ich wartości paszowej.

 

Katarzyna Walkowiak
Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, UP we Wrocławiu

 

W poszczególnych porach roku zmienia się nie tylko pogoda, ale także warunki mikroklimatyczne w oborach, w tym temperatura powietrza i wilgotność. Te dwa czynniki tworzą ze sobą różne kombinacje mające znaczenie dla zdrowia i dobrostanu krów mlecznych. Odkąd produkcja mleczna znacząco wzrosła, mało uwagi poświęca się zdolności termoregulacyjnej zwierząt, zapominając że jest ona ściśle powiązana z wydajnością bydła mlecznego.

 

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 

W dawkach pokarmowych dla wysokowydajnych krów mlecznych w naszym kraju, najczęściej w niedoborze występują składniki energetyczne. Niedobór energii w dawce pociąga za sobą w konsekwencji zmniejszenie produkcji mleka oraz obniżenie zawartości w nim białka.

 

Wojciech Neja
Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Użytki zielone wykorzystywane są nie tylko do produkcji zielonki skarmianej bezpośrednio, ale również do pozyskiwania siana, kiszonek, sianokiszonek i suszu. Przydatność poszczególnych gatunków roślin pastewnych do konserwowania zależy od zawartości w nich suchej masy oraz zdolności do szybkiej utraty wody po ścięciu.

 

Artur Oprządek
Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa

 

W dniu 19.03.2014 roku w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu odbyło się zorganizowane przez WWS-Polska seminarium pt. „Hodowcy Hodowcom – jak można produkować 14000 litrów mleka od krowy, bez obniżenia parametrów płodności i zdrowotności stada”.

 

Ryszard Kujawiak
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt

 

Dla krów najważniejszy jest okres zasuszania. Jaka będzie wydajność i przebieg laktacji zależy w znacznej mierze od sposobu zasuszania. Niestety przez hodowców okres zasuszania jest często niedoceniany i traktowany jako mniej ważny niż laktacja. A jest odwrotnie.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.