• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

NASZE CZASOPISMA

Czasopisma o hodowli drobiu, bydła, trzody chlewnej

„Hodowca Drobiu” – jest nowoczesnym magazynem poświęconym drobiarstwu, publikowanym systematycznie co miesiąc od 1995 roku. Tematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z utrzymaniem i hodowlą drobiu, chorobami, profilaktyką i żywieniem zwierząt, ich wylęgiem oraz różnymi aspektami marketingu rolniczego i ekonomiki. Magazyn traktuje o sprawach, które dotyczą bezpośrednio polskich producentów drobiu. Jest adresowany do właścicieli ferm i firm drobiarskich (mieszalnie pasz, producenci wyposażenia ferm, dostawcy piskląt i materiału reprodukcyjnego, zootechnicy, lekarze weterynarii).

Cena rocznej prenumeraty: 95,00 zł.

zamów prenumeratę: tutaj

„Hodowca Bydła” – jest czasopismem adresowanym do producentów mleka i bydła opasowego, ukazującym się co miesiąc od 1996 roku. Tematyka artykułów dotyczy nowych technologii produkcji bydlęcej. Z tego czasopisma dowiedzą się Państwo m. in., jak efektywnie żywić zwierzęta oraz jak utrzymywać optymalne warunki środowiskowe w oborze. Ponadto, artykuły poruszają takie zagadnienia, jak: hodowla, choroby i profilaktyka, żywienie, organizacja produkcji, ubój, marketing rolniczy, ekonomika produkcji. Na stronach czasopisma są też publikowane reportaże i materiały szkoleniowe.

Cena rocznej prenumeraty: 90,00 zł

zamów prenumeratę: tutaj

„Hodowca Trzody Chlewnej” – jest magazynem ukazującym się cyklicznie co dwa miesiące, poczynając od 1997 roku. Czasopismo zostało stworzone z myślą o hodowcach i producentach żywca wieprzowego, zootechnikach prowadzących fermy, lekarzach weterynarii oraz innych osobach związanych z branżą produkcji wieprzowiny.

Cena rocznej prenumeraty: 70,00 zł

zamów prenumeratę: tutaj

„Indyk Polski” – jedyny na krajowym rynku magazyn, którego tematyka jest poświęcona produkcji indyków rzeźnych. Jest to kwartalnik, ukazujący się systematycznie od 2002 roku. Publikowane artykuły dotyczą problematyki stad reprodukcyjnych, żywienia, utrzymania i profilaktyki stad indyków rzeźnych. W magazynie znajdą też Państwo informacje o aktualnych wydarzeniach branżowych w kraju i na świecie. Periodyk jest adresowany do właścicieli ferm indyczych, zootechników, lekarzy weterynarii, a ponadto firm trudniących się obsługą i zaopatrzeniem ferm indyczych.

Cena rocznej prenumeraty: 60,00 zł

zamów prenumeratę: tutaj

Z naszymi czytelnikami dzielimy się swoim już 20-letnim doświadczeniem w branży!

DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA obejmuje firmy: Pro Agricola Sp. z o.o., Piotr Lisiecki oraz portal branżowy: www.portalhodowcy.pl. Możemy pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku.

Jesteśmy znanym wydawcą czasopism rolniczych, takich jak: „Hodowca Drobiu”, „Indyk Polski”, „Hodowca Bydła” i „Hodowca Trzody Chlewnej”. Publikujemy katalogi branżowe, w tym: „Katalog Firm Drobiarskich” i „Katalog Firm Paszowych”.  W zakresie naszej działalności mieści się również wydawanie książek i poradników dla hodowców. Nasze najbardziej znane tytuły to: „Vademecum chorób drobiu rzeźnego”, „Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów”, „Znane i mniej znane rasy bydła”, „O rozrodzie świń i nie tylko”. W naszym wydawnictwie ukazały się również takie książki, jak: „Vademecum chorób świń”, „Użytki zielone najwyższej jakości”.

Warto dodać, że Dom Wydawniczy PRO AGRICOLA to firma rodzinna o wyłącznie polskim kapitale. Początki naszej działalności sięgają grudnia 1995 roku.

f t g